POSTAW NA SŁOŃCE

„Postaw na Słońce” Odcinek 1

Szkolny zespół „ANODA” prezentuje:

Jakie są zapotrzebowania człowieka na energię ?

Energia była, jest i będzie niezbędna człowiekowi w życiu. Jej forma, postać oraz zastosowanie może być przeróżne, ale głównie konieczna jest nam ona przy wyrobach przemysłowych, transporcie, nagrzewaniu oraz oświetleniu. Źródła energii można podzielić na dwie podstawowe grupy :


źródła energii odnawialnej:

 • energia słoneczna
 • energia wiatrowa
 • biomasy
 • biogazu
 • energia geotermalna 

źródła energii nieodnawialnej:

 • ropa naftowa 
 • gaz ziemny
 • węgle
 • uran

 

"Postaw na słońce" Odcinek 2

Szkolny zespół „ANODA” prezentuje:

W jaki sposób możemy wpłynąć na czystość środowiska

 

Jak podają roczniki statystyczne każdy z nas wytwarza średnio około 1 tony odpadów w roku.  Gdyby przyjrzeć się zawartości naszych pojemników na odpady, to stwierdzimy, iż praktycznie cała ich zawartość została przyniesiona w jakiejś postaci ze sklepu.
I tu właśnie zaczyna się rola każdego z nas - od zmiany naszych przyzwyczajeń zależy ilość naszych odpadów. Może warto zatem w  codziennym życiu zwrócić uwagę na to by:

 

 • Nie kupować produktów w plastykowych opakowaniach, jeśli można je kupić w opakowaniach tekturowych lub szklanych.
 • Idąc na zakupy korzystać z torby wielokrotnego użytku
 • Unikać jednorazowych maszynek do golenia, zapalniczek - przedmioty te mają swoje wielorazowe, trwałe i tańsze w użyciu odpowiedniki.
 • Nie pakować każdego artykułu spożywczego do osobnej torebki,
 • Unikać korzystania z naczyń jednorazowych.
 • Nie kupować jednorazowych butelek, puszek czy kartonów.
 • Wielokrotnie używać reklamówek plastikowych i toreb, jeśli jest to możliwe.

 

Ale to nie koniec, możemy jeszcze mieć wpływ na zapobieganie zanieczyszczeniom gleby, powietrza  czy na minimalizowanie  zużycia mediów takich jak woda, energia cieplna. Możemy również ograniczyć zużycie  zasobów naturalnych takich jak ropa naftowa, wycinanie lasów. Pewnie nie jeden  z nas zada sobie pytanie,  a co ja mogę zrobić ? Odpowiedź jest prosta, wystarczy tylko :

 

 • Używać energooszczędnych żarówek
 • Kupować nowy sprzęt AGD, RTV zwracając uwagę na podany w danych technicznych pobór energii
 • Wyłączać urządzenia, z których aktualnie nie korzystamy
 • Gasić niepotrzebne źródła światła
 • Zamiast jednorazowych baterii kupować takie, które nadają się do ładowania tzw. akumulatorki wraz z ładowarką

 

 

„Postaw na słońce” Odcinek 3

Szkolny zespół „ANODA” prezentuje:

Źródła energii odnawialnej

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Do odnawialnych źródeł energii wlicza się energię słoneczna, wodną, wiatrową, pływów oraz fal morskich, jak również energie biomasy. Najbardziej cenna jest forma energii końcowej, energia elektryczna, która sprawnie oraz bez skażenia środowisko zamienia się w energię użytkową.

"Postaw na słońce" Odcinek 4

Szkolny zespół „ANODA” prezentuje:

Zasada działania fotowoltaiki

 

Zjawisko fotowoltaiczne polega na powstawaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania słonecznego. Efekt fotowoltaiczny jest wykorzystywany  w ogniwach fotowoltaicznych - urządzeniach, które produkują energię elektryczną bezpośrednio z promieniowania słonecznego.  Ogniwo fotowoltaiczne to krzemowa płytka półprzewodnikowa, wewnątrz której istnieje bariera potencjału (pole elektryczne), w postaci złącza p-n (positive - negative). Padające na fotoogniwo promieniowanie słoneczne wybija elektrony z ich miejsc w strukturze półprzewodnika, tworząc pary nośników o przeciwnych ładunkach (elektron z ładunkiem ujemnym i z ładunkiem dodatnim „dziura”, powstała po jego wybiciu). Ładunki te zostają następnie rozdzielone przez istniejące na złączu p-n pole elektryczne, co sprawia, że w ogniwie pojawia się napięcie stałe DC ,które później jest przetwarzane w falowniku  na napięcie przemienne AC.

                                         

Instalacja podłączona do sieci (on grid) - w tym typie instalacji energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zmieniana przez falownik na prąd przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy urządzeń domowych.  Nadwyżki energii sprzedawane są do sieci energetycznej.

Instalacja wyspowa  (off grid) - w tym typie instalacji energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zmieniana przez falownik na prąd przemienny o odpowiednik parametrach i następnie wykorzystywana jest na potrzeby pracy urządzeń domowych. Nadwyżki energii poprzez regulator wykorzystywane są do ładowania akumulatorów w celu późniejszego wykorzystania zgromadzonej energii.