MATURA

 

 

Egzamin maturalny w 2023 r. - FORMUŁA 2015

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH:

Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 (SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE U NAUCZYCIELI PRZEDMIOTOWCÓW, WYCHOWAWCÓW I P. A. ROSZAK

 

 

DEKLARACJE

Termin składania deklaracji wstępnej: 30 września 2022 (uczniowie)

Termin składania deklaracji ostatecznej 7 lutego 2023 (uczniowie i absolwenci)

DRUK DEKLARACJI 1a

 

1.Ostateczny termin złożenia deklaracji mija 7 lutego 2023

2. Do dnia 7 lutego 2023 uczeń oraz absolwent może wycofać deklarację, może dokonać w niej zmiany.

3. Absolwent technikum, który ukończył szkołę i nie zdał egzaminu maturalnego lub chce podwyższyć wynik składa deklarację do dnia 7 lutego 2023 (nie ma obowiązku składania deklaracji wstępnej). Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego może przystąpić ponownie do niezdanych przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 

4. Od roku szkolnego 2020/2021 egzamin maturalny odbywa się wyłącznie w formule 2015. Osoby, które przystępowały w latach ubiegłych do egzaminu w „starej” formule, posiadają świadectwo dojrzałości i chcą podwyższyć wynik, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wyłącznie w „nowej” formule. Osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego w „starej” formule i które egzaminu nie zdały, zdają go wyłącznie w formule 2015 oraz w pełnym zakresie.

 

Wszystkie deklaracje są do pobrania na stronie www.oke.poznan.pl.

 

PROCEDURY,  ZAŁĄCZNIKI I DEKLARACJE MATURALNE https://www.oke.poznan.pl/cms,6247,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2022_2023.htm

 

HARMONOGRAM - w terminie głównym
 
 
4-20 maja 2023 - egzaminy pisemne
 

data

dzień

godzina

przedmioty

Czas trwania w min

4

czwartek

9:00

język polski – poziom podstawowy

180

14:00

 

 

5

piątek

9:00

j. angielski – poziom podstawowy

120

14:00

j. niemiecki - poziom podstawowy

 120

8

poniedziałek

9:00

matematyka - poziom podstawowy

170

14:00

 

 

9

wtorek

9:00

język angielski – poziom rozszerzony

150

14:00

 

 

10

środa

9:00

wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

180

14:00

 język niemiecki - poziom rozszerzony

150

11

czwartek

9:00

biologia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

180

12

piątek

9:00

matematyka – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

15

poniedziałek

9:00

chemia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

16

wtorek

9:00

geografia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

150

17

środa

9:00

język polski – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

18

czwartek

9:00

historia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

19

piątek

9:00

fizyka – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

 
 
 HARMONOGRAM - w terminie dodatkowym
dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Poznaniu
1-19 czerwca 2023 - egzaminy pisemne
 
HARMONOGRAM - w terminie poprawkowym
dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
 
22 sierpnia 2023 - część pisemna - godz. 9.00
 
 
TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PRZEKAZANIA DO SZKÓŁ I WYDAWANIA ŚWIADECTW
dla terminu głównego i terminu dodatkowego - 7 lipca 2023 (godzina odbioru zostanie ustalona w terminie późniejszym)
dla terminu poprawkowego - 8 września 2023
 
OPŁATY ZA EGZAMIN

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,800,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

 
 
OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU
 
 
MATERIAŁY I PRZYBORY 
 
TABLICE MATEMATYCZNE, FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOLOGICZNE

https://www.oke.poznan.pl/cms,5776,tablice_matematyczne_fizyczne_chemiczne_i_biologiczne.htm

INFORMATORY MATURALNE (obowiązujące dla nowej formuły)