Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2020/2021

 1. 11 stycznia 2021 – egzamin zawodowy część praktyczna (poniedziałek)
 2. 12 stycznia 2021 – egzamin zawodowy część pisemna (wtorek)
 3. 4 maja 2021 – egzamin maturalny j.polski (wtorek)
 4. 5 maja 2021 – egzamin maturalny matematyka (środa)
 5. 6 maja 2021 – egzamin maturalny j.angielski (czwartek)
 6. 4 czerwca 2021 – piątek po Bożym Ciele
 7. 8 czerwca 2021 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, część pisemna elektroniczna (wtorek)
 8. 21 czerwca 2021 – egzamin zawodowy część praktyczna (poniedziałek)
 9. 22 czerwca 2021 – egzamin zawodowy część pisemna (wtorek)
 10.  Dzień Otwarty Szkoły ( do ustalenia)

       Uwagi:

 1. 14 października 2020 (środa)
 2. 1 listopada 2020 (niedziela)
 3. 11 listopada 2020 (środa)
 4. 6 stycznia 2021 (środa)
 5. 1 maja 2021 (sobota)
 6. 3 maja 2021 (poniedziałek)
 7. 3 czerwca 2021 Boże Ciało (czwartek)