PRAKTYKI ZAWODOWE

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ


DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ WZÓR

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO:

p. EDYTA POLEWSKA - SALA 300 (II PIĘTRO)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Każdy uczeń przystępujący do realizacji planu praktyk zawodowych w wybranej jednostce  organizacyjnej  zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika praktyki zawodowej” zwanego dalej dziennikiem praktyk. Dziennik praktyk składa się z trzech części :
 1. strony tytułowej;
 2. stron środkowych tj.  części głównej oraz krótkiego sprawozdania ucznia z przebiegu praktyk;
 3. strony ostatniej  tj. opinii  opiekuna o przebiegu praktyki wraz z proponowaną oceną oraz ew. załączników.
Dziennik praktyki  należy prowadzić systematycznie, a wykonywane czynności zgodnie z programem praktyk. Podlega on ocenie, której dokonuje szkolny opiekun praktyk. Stronę tytułową oraz ostatnią dziennika praktyk uczniowie przygotowują w szkole pod kierunkiem  nauczyciela przedmiotów zawodowych lub szkolnego opiekuna praktyki (kartki formatu A4, ponumerowane, opieczętowane pieczęcią szkoły umieszczone w jednym skoroszycie lub segregatorze). Strony środkowe przeznaczone są głównie na opis wykonywanych  przez ucznia czynności. W trakcie praktyki uczeń gromadzi  udostępniane mu materiały mające  związek z realizowaną tematyką, np.: schematy organizacyjne,  wzory  umów o pracę, dokumenty rozliczeń pieniężnych, itp., które stanowią załącznik do dziennika praktyki.
       

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZAWÓD

KLASA

TERMIN

PROGRAM

Technik logistyk

(4 tygodnie-160 godzin)

3 LAG

4.10.2021-29.10.2021

program

Technik mechanik

(4 tygodnie-160 godzin)

3MG

4.10.2021-29.10.2021

program

Technik elektryk

(4 tygodnie-160 godzin)

Technik logistyk

(4 tygodnie – 160 godzin)

3 ELG

8.11.2021-3.12.2021

program

program

Technik logistyk

(4 tygodnie-120 godzin)

3 LAP

7.02.2022-4.03.2022

program

Technik mechanik

(4 tygodnie-120 godzin)

3 MP

7.02.2022-4.03.2022

program

Technik elektryk

(4 tygodnie-120 godzin)

Technik logistyk

(4 tygodnie – 120 godzin)

3 ELP

7.03.2022-1.04.2022

program

program

 

 Listy zakładów współpracujących ze szkołą (przyjmujących uczniów na praktyki):

 1. Lumel S. A.
 2. LfC sp. z o. o.
 3. ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Zielona Góra
 4. PPHU "BLECH" SP. Z O.O.
 5. SYPNIEWSKI Sp. z o. o.
 6. P.H.U.P. "Dąbrowski"
 7. Usługi elektroenergetyczne i pomiary - Stanisław Orlikowski
 8. SGM NOMIS Grzegorz Simon, podwykonawca UPS
 9. Falubaz Polska S.A.

(4 tygodnie-160 godzin)