Egzaminy poprawkowe

Termin egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2022/2023:

 28 sierpnia 2023 godz. 9.00 -

język polski,

matematyka,

rysunek techniczny,

logistyczne transportu

 

 29 sierpnia 2023 godz. 9.00 -

fizyka,

geografia,

język niemiecki,

pracownia pomiarów elektrycznych,

pracownia montażu,

uruchamiania i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych,

pracownia elektrotechniki i elektroniki, 

pracownia montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych,

pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,

elektrotechnika i elektronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagadnienia na egzaminy poprawkowe.

Rok szkolny 2022/2023

 

 j.polski -

kl.1 TUTAJ

kl.2 TUTAJ

 j.niemiecki-

 kl.2 TUTAJ

 matematyka -

 kl.1 TUTAJ

 kl. 1E TUTAJ

 kl. 2 E i 2 L TUTAJ

 kl.4 TUTAJ

 kl.4 MG TUTAJ

 

Przedmioty elektryczne -

kl. 1 TE elektrotechnika i elektromechanika TUTAJ

kl. 1 TLA elektrotechnika i elektromechanika TUTAJ

kl. 2 TE pracownia montażu etc. TUTAJ

kl. 2 TE pracownia pomiarów elektrycznych TUTAJ

kl. 3 TMM elektrotechnika i elektromechanika TUTAJ

kl. 4 TELP pracownia eksploatacji maszyn etc. TUTAJ

kl. 4 TELP pracownia montażu etc. TUTAJ

kl. 4 TELG pracownia eksploatacji maszyn etc. TUTAJ

 

 

 

 Przedmioty mechaniczne -

 

Przedmioty logistyczne -

 

kl.2 pracownia obsługi magazynów TUTAJ