KOŁA ZAINTERESOWAŃ

NAZWA KÓŁKA

OPIEKUNOWIE

TERMIARZ SPOTKAŃ

Koło artystyczno - teatralne - Kopernik

Ewa  Michalak,  Anna Roszak, Lucyna Hoffman, Elżbieta Markiewicz

Terminy spotkań będą generowane w zależności od realizowanych imprez szkolnych
i pozaszkolnych.

Szkolne Koło Caritas

Roma Rypson-Goluda, Ewa Michalak

Terminy spotkań będą generowane poprzez  realizowane projekty i akcje.

Szkolne Koło PCK

 

Ines Fronczyk

Długa przerwa, pierwszy wtorek miesiąca, wg potrzeb.

Koło dla maturzystów z języka polskiego

 

Ines Fronczyk

 

 Termin ustalany na bieżąco

Olimpijskie kółko logistyczne

Monika Kozłowska

 wtorek - godziny ustalane na bieżąco 

Koło dla maturzystów z historii

Anna Roszak, Małgorzata Szymczak

 ponedziałek  godz. 15.10

Zajęcia wojskowe

Grzegorz Mentel

Michał Morawski

 terminy ustalane na bieżąco z grupami uczniów