Zakup pakietu wyposażenia i umundurowania uczniów został zrealizowany z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej

 

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY GRUDZIEŃ 2023

W ramach intensywnego Wojskowego Dnia Szkoleniowego, który odbył się na strzelnicy w Łochowicach, nasi uczniowie z klas wojskowych mieli unikalną szansę doskonalenia swoich umiejętności wojskowych. Organizacja tego wyjątkowego dnia była możliwa dzięki współpracy z lokalnymi jednostkami wojskowymi, które udostępniły swoją strzelnicę dla celów szkoleniowych.

Pod nadzorem doświadczonych instruktorów, nasi uczniowie brali udział w różnorodnych treningach skoncentrowanych na doskonaleniu umiejętności strzeleckich oraz taktyki pola walki. Dzięki profesjonalnym wskazówkom instruktorów, uczniowie mieli okazję poprawić precyzję strzałów oraz zdobyć praktyczne doświadczenie w obszarze taktyki i działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych sytuacji bojowych.

Sesja szkoleniowa na strzelnicy skupiała się na zróżnicowanych aspektach, obejmując strzelanie z różnych pozycji, techniki celowania, a także praktyczne scenariusze, które wymagały szybkich decyzji i skoordynowanej akcji zespołowej. Ćwiczenia te miały na celu nie tylko doskonalenie umiejętności indywidualnych uczestników, ale także rozwijanie zdolności współpracy w grupie.

Wykorzystanie strzelnicy w Łochowicach jako miejsca szkoleniowego dostarczyło realistycznych warunków do przeprowadzenia treningów. Uczniowie mieli okazję pracować z różnymi rodzajami broni palnej, zyskując jednocześnie szersze zrozumienie funkcji i obsługi różnych typów uzbrojenia.

Wyjątkowość tego dnia polegała nie tylko na intensywnym szkoleniu praktycznym, lecz także na bezpośrednim uczestnictwie w profesjonalnych treningach, które miały miejsce w jednym z ważnych ośrodków wojskowych w naszym regionie.

Podczas Wojskowego Dnia Szkoleniowego uczestnicy mieli również okazję dowiedzieć się więcej o pracy jednostki wojskowej odpowiedzialnej za strzelnicę, poznając strukturę organizacyjną oraz cele i zadania lokalnych jednostek wojskowych.

Całe wydarzenie było nie tylko świetną okazją do szkolenia, ale także doskonałym środowiskiem do budowania więzi między uczniami oraz integrowania się w ramach klas wojskowych. Dzień ten z pewnością pozostanie w pamięci uczestników jako niezwykłe doświadczenie, które wzbogaciło ich umiejętności wojskowe oraz umocniło ducha zespołowego.

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY PAŹDZIERNIK 2023

Klasy wojskowe w ZST oferują uczniom unikalne szanse rozwijania praktycznych umiejętności. Tym razem było to: nawiązywanie łączności, obsługa radiostacji, orientacja w trudnym terenie oraz praca z mapą. W ramach cyklicznych dni szkoleniowych. Instruktorzy, z 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim przyczyniają się do tego procesu, co nadaje zajęciom autentyczny charakter.
W trakcie tych dni uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności związane z nawiązywaniem łączności i obsługą radiostacji, które są przydatne zarówno w służbie wojskowej, jak i w życiu codziennym, na przykład w sytuacjach kryzysowych.
Nauka orientacji w trudnym terenie i pracy z mapą nabiera praktycznego wymiaru, co pomaga uczniom w rozwijaniu umiejętności nawigacji i radzenia sobie w różnych warunkach terenowych.
Wojskowe dni szkoleniowe to nie tylko okazja do nabywania umiejętności, ale również promowanie wartości takich jak dyscyplina, współpraca i gotowość do działania w różnych sytuacjach. To cenne doświadczenie, które przygotowuje młodych ludzi do przyszłych wyzwań zarówno w służbie wojskowej, jak i w życiu codziennym.
 

OBÓZ WOJSKOWY 2023

W dniach 22-26 maja 2023 roku nasi uczniowie z klas wojskowych mieli okazję wziąć udział w intensywnym obozie szkoleniowym, który odbył się w ramach programu CWKM w 5 Kresowym Batalionie Saperów w Krośnie Odrzańskim. Celem obozu było dostarczenie naszym uczniom praktycznych doświadczeń oraz umocnienie ich umiejętności wojskowych i charakteru. Batalion saperów pod dowództwem ppłk. Maksymiliana Libelta zapewnił odpowiednie warunki do przeprowadzenia różnorodnych treningów i zajęć w terenie, które prowadził ppor. Patryk Daraż.

Uczniowie mieli możliwość odbywania zajęć praktycznych na terenie bazy wojskowej oraz w jej najbliższej okolicy. Pod okiem doświadczonych instruktorów, w tym studentów AWL, nasi uczniowie uczyli się podstawowych technik wojskowych, takich jak taktyka pola walki, strzelanie, orientacja w terenie oraz działania taktyczne. Zajęcia w terenie miały na celu przeniesienie teorii na praktykę, umożliwiając uczniom zrozumienie realnych wyzwań związanych z działalnością wojskową.

Wyżywienie podczas obozu zostało zapewnione przez 45 WOG (Wojskowy Oddział Gospodarczy). Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi, nasi uczniowie mogli cieszyć się smacznymi posiłkami, które dostarczały niezbędnej energii do intensywnych treningów i zajęć. 45 WOG przygotowywał zróżnicowane menu, uwzględniając różne preferencje żywieniowe uczestników.

Na zakończenie obozu, pragniemy serdecznie podziękować dowódcy 5 Kresowego Batalionu Saperów, ppłk. Maksymilianowi Libeltowi, za jego zaangażowanie i profesjonalne przywództwo. Również serdeczne podziękowania kierujemy do instruktora ppor. Patryka Daraża za jego cierpliwość, wysiłek i wiedzę, które przyczyniły się do owocnego przebiegu treningów i zajęć. Dodatkowo, dziękujemy opiekunom, Grzegorzowi Mentelowi i Krzysztofowi Rogowskiemu, za ich troskę i wsparcie dla uczniów przez cały czas trwania obozu.

Dzięki współpracy wszystkich instruktorów, opiekunów i uczestników, obozowa sesja szkoleniowa przebiegła z powodzeniem, przyczyniając się do rozwoju umiejętności i charakteru naszych uczniów. Jesteśmy dumni z ich postępów i determinacji, które wykazali podczas obozu.

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY - MARZEC 2023

W marcu na terenie 5bsap w Krośnie Odrzańskim nasi kadeci z klas wojskowych doskonalili umiejętności żołnierskiego rzemiosła w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

Tym razem zakresem szkolenia było m. in. Terenoznawstwo, działania taktyczne, oraz elementy walki w bliskim kontakcie.

Pod okiem instruktorów krośnieńskiego batalionu dowiedzieli się jak wyznaczać położenie na podstawie słońca, gwiazd i czynników przyrodniczych. Ćwiczyli działania podczas kontaktu ogniowego. Najwięcej wysiłku kosztowało ich jednak ćwiczenia walki wręcz w formie zapasów, oraz elementy walki z bronią.

Kolejne szkolenie – jeszcze w tym miesiącu.