Zakup pakietu wyposażenia i umundurowania uczniów został zrealizowany z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej

 

SZKOLENIA OGÓLNOWOJSKOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

W dniach 3-4 marca br. uczniowie ZST o profilu wojskowym wraz z nauczycielem przedmiotu Edukacja Wojskowa - Panem Dawid Matusiak udali się 
na wizytację do Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej- dzięki zaproszeniu od Pana Marek Idaszek - Koordynatora Klas Wojskowych tejże szkoły. Obie placówki biorą udział w programie Ministerstwo Obrony Narodowej pn. "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".
Wizytacja miała na celu:
- zintensyfikować współpracę w obszarze szkoleń ogólnowojskowcyh pomiędzy obiema placówkami,
- zawiązanie nowych znajomości pomiędzy samymi uczniami tego samego profilu nauczania,
- wymianie poglądów i doświadczeń w zakresie prowadzonej edukacji wojskowej w obu placówkach szkolnych,
- ukazanie uczniom ZST cyklu szkoleniowego jaki odbywa się w innych szkołach o tym samym profilu,
- poprawę sprawności fizycznej uczniów poprzez zajęcia sportowe w tym także zajęcia z samoobrony i systemy walki wręcz zorganizowane przez Pana Marcin Grzybowski
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości uczniów poprzez zajęcia sportowe i rywalizację w nich obu szkół z poszanowaniem zasad Fair Play.
- ukazanie nowoczesnych technologii szkoleniowych jakie są na wyposażeniu szkoły w Środzie Wielkopolskiej- m.in. Strzelecki System Szkolno Treningowy „POJEDYNEK” sfinansowany ze środków Ministerstwo Obrony Narodowej,
- doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów obu szkół poprzez wspólną organizację zajęć ogólnowojskowcych (punktów nauczania) z następujących zagadnień:
1. Budowa i właściwości bojowe broni, amunicji oraz granatów.
2. Składanie i rozkładanie broni.
3. Zajęcia z "zielonej taktyki" w tym: skład sekcji lekkiej piechoty, komunikacja niewerbalna, szyki marszowe, pokonywanie terenów niebezpiecznych metodą na szybko, wolno oraz metodą kropelkową.
4. Zajęcia medyczne m.in.: pierwsza pomoc przedmedyczna oraz RKO, indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza, zakładanie stazy taktycznej,
5. Postawy Strzeleckie oraz poruszanie się żołnierza na polu walki - pojedynko oraz w składzie sekcji dwu i czteroosobowej,
6. Musztra indywidualna oraz zespołowa.
Warto podkreślić, iż instruktorami na powyższych punktach nauczania byli sami uczniowie (po jednym z każdej szkoły) a całe zajęcia koordynowali nauczyciele klas wojskowych. Nie zabrakło także czasu na współne ognisko integracyjne jak i rozmów nocnych podczas pełnienia służby dyżurnej ????

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY- LUTY 2022

W dniu 24.02.2021 na terenie naszej jednostki patronackiej- 5 Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim odbył się kolejny w roku szkolnym dzień szkoleniowych dla kadetów uczestniczących w  programie Ministerstwa Obrony Narodowej- "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".

Uczniowie mieli możliwość pod opieką żołnierzy-instruktorów poznać tematy związane z:

budową broni WZ 96 "Beryl", postawami strzeleckimi, techniką pokonywania terenu i przeszkód terenowych, działania taktycznego pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwuosobowej.

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY - MAJ 2021

Nareszcie powrót do normalności i zajęć stacjonarnych! Obecna sytuacja epidemiologiczna umożliwiła ekspresowy powrót naszych kadetów z Certyfikowanych Klas Wojskowych do właściwej formy realizacji szkolenia wojskowego – zajęć praktycznych w jednostce wojskowej. Aby umożliwić naszym kadetom szybkie nadrobienie zaległości krośnieńscy saperzy zorganizowali szkolenie na terenie ośrodka szkolenia poligonowego „Biała Góra”. Dzięki uprzejmości Dowódcy 5KBsap – ppłk. Maksymilianowi Libeltowi, szkolenie zostało rozszerzone o ćwiczenie pokonywania przeszkody wodnej. Nasi mechanicy i logistycy mogli wspólnie z żołnierzami kompani technicznej sforsować rzekę Odrę na platformie transportera PTS. Wszyscy uczestnicy deklarowali, że było to wyjątkowe doświadczenie i nie mogą doczekać się kolejnego szkolenia organizowanego przez 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim. Najbliższa okazja do spotkania z żołnierzami, oraz wyposażeniem naszej partnerskiej jednostki wojskowej już 1 czerwca w trakcie Dnia „Otwartych Drzwi” na który serdecznie wszystkich zapraszamy!

Załączone fotografie wykonał - st. szer. Igor Cybail

WDSz, marzec 2021

Wyjątkowy czas wymaga wyjątkowych rozwiązań. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną odbywający się w marcu Wojskowy Dzień Szkoleniowy miał charakter kameralny. Nasi uczniowie, uczestnicy programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ćwiczyli taktykę w terenie  wokół szkoły. Dobrze, że nasza lokalizacja sprzyja organizacji tego typu zajęć. Kolejne wydarzenia miejmy nadzieję, że wkrótce.