SAMORZĄD UCZNIOWSKI

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Lucyna Hoffman     

Beata Jóźwiak        

 

Ines Fronczyk

 

SPOTKANIA:

 • odbywają się co dwa tygodnie w pierwszą i trzecią środę miesiąca
 • organizowane są na długiej przerwie (po 4 lekcji) w sali nr 214

 

W ZARZĄDZIE NASZEGO SAMORZĄDU SĄ:

 • PRZEWODNICZĄCY: Oskar Piwecki, kl 3 TLWA
 • ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO: (w trakcie ustaleń)

 ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest to demokratyczna organizacja działająca na rzecz uczniów i przez nich zarządzana, zatem pole działania SU jest w zasadzie nieograniczone. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU:

Plan prac Samorządu Szkolnego/Uczniowskiego 2019/2020

Termin

Zadania

Formy realizacji

wrzesień

 • Wybory
 • otrzęsiny
 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • kampania wyborcza i wybory do samorządu
 • otrzęsiny klas pierwszych

 

październik

 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
 • Zagospodarowanie tablicy Samorządu
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • zebranie samorządu
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły
 • regulamin SU
 • plan pracy SU
 • Złożenie  życzeń gronu pedagogicznemu przez przedstawiciela  SS
 • pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii

listopad

 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • 21 listopada Dzień życzliwości i pozdrowień
 • Europejski Dzień Języków Obcych
 • przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym
 • udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych
 • Przygotowanie plakatu na którym uczniowie i nauczyciele będą mogli zapisywać swoje pozdrowienia
 • Kiermasz

 

grudzień

 • Mikołajki
 • Wigilia szkolna
 • Symbole świąteczne
 • Kiermasz świąteczny
 • Tablica  S.U. o tematyce bożonarodzeniowej
 • przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów
 • akcent mikołajkowy na tablicy S.U.
 • drobne upominki od Mikołaja dla  nauczycieli i uczniów
 • Życzenia świąteczne od SU, Symbole  świąteczne
 • Zbiórka świąteczna słodyczy i potrzebnych rzeczy dla potrzebujących

styczeń

 • Współpraca z Radą Pedagogiczną
 •  przygotowanie sprawozdania                                  z działalności SU za I półrocze

luty

 • walentynki
 • przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 • akcenty walentynkowe  w szkole (dekorowanie szkoły

marzec

 • Dzień Kobiet
 • Dzień wiosny
 • Dzień otwarty – promocja szkoły
 • Przygotowanie kartek z życzeniami dla kobiet
 • Gry i zabawy o tematyce wiosennej
 • Pomoc przy organizacji dnia otwartego szkoły

kwiecień

 • Wielkanoc
 • Akcenty świąteczne w szkole
 • Przygotowanie życzeń świątecznych dla nauczycieli

maj

 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • akcenty poświęcone temu świętu (dekorowanie  szkoły)
 • udział przedstawicieli S.U.                                    w uroczystościach na terenie miasta

czerwiec

 • Zakończenie roku szkolnego      
 • Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2019/2020           

 

 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji
 • pomoc w przygotowaniu akademii
 • podsumowanie działalności S.U.                                          i przygotowanie sprawozdania
 • opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny