Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

Ogólne kryteria i wymagania na poszczególne oceny

Egzamin poprawkowy

Egzamin klasyfikacyjny

Tryb uzyskania wyższej oceny końcoworocznej

Dziennik elektroniczny - zasady wystawiania ocen

Szczęśliwy numerek

 

NAUCZANIE ZDALNE:

ANEKS - MATEMATYKA

ANEKS - POLSKI, HISTORIA, WOS, PLASTYKA

ANEKS - JĘZYKI OBCE

ANEKS - GEOGRAFIA, FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA

ANEKS - INFORMATYKA

ANEKS - WF, EDB

ANEKS - LOGISTYKA

ANEKS - MECHANICY

ANEKS - ZAWODY ELEKTRYCZNE zasady oceniania podczas nauczania zdalnego zawarte w pliku poniżej

ANEKS - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ANEKS - RELIGIA

 

 

 

matematyka  (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

                         kl.1   kl.2   kl.3   kl.4i5  podstawa programowa 2018r.

 

język polski   (aktualizacja od r. szk. 2023/24)

kl.1   kl.2   kl.3   kl.4i5   podstawa programowa 2018r.      

 

języki obce (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)

Język angielski - wymagania

klasa 1 i klasa 2 (Focus 1)

klasa 3  i klasa 4 (Focus 2)

klasa 5 (Repetytorium)

Język niemiecki - wymagania

klasa_1     klasa_2    klasa 3   klasa 4 oraz klasa 5

 

historia, WOS, HiT, HiS, Plastyka 

                                                    (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

wymagania:

podstawa programowa z 2018r.  historia-kl.1     historia-kl.2     historia-kl.3 

historia-kl.4i5         

plastyka  

wos    

HIT - kl.1, kl.2, kl.3

 

 

Informatyka (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

 kl.1   kl.2   kl.3 podstawa programowa z 2018r.

 

podstawy przedsiębiorczości i Biznes i zarządzanie (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

   wymagania podstawy przedsiębiorczości  podstawa programowa 2018r.

    wymagania  - Biznes i zarządzanie

religia (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)     wymagania

 

wychowanie fizyczne + wymagania   (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)        

 

biologia, fizyka M. Morawski pp (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)   

                                 podstawa programowa 2018r.

biologia wymagania:

klasy 1AE, 1E, 1M  

klasa 2E 

klasa 2LA, 2LB, 2LC 

klasy 2M, 2MM

chemia          (aktualizacja rok szk. 2023/2024)

wymagania 4MM 4LA 4EL

wymagania 3ML 3E 3M 3L

 

fizyka

wymagania:

klasy 1LA, 1LB, 1LC

klasa V PR

 

geografia (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)

                podstawa programowa 2018r.

                podstawa 1       podstawa 2      podstawa 3

 

rozszerzenie 1     rozszerzenie 2   rozszerzenie 3   rozszerzenie 4

                          

 

edukacja dla bezpieczeństwa (aktualizacja r.szk. 2023/24)

 

przedmioty logistyczne  (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

                                             wymagania 

wymagania 2

 

przedmioty elektryczne + wymagania    - plik zawiera aneks dotyczący zasad oceniania podczas nauczania zdalnego 

                                              (aktualizacja od r. szk. 2023/2024) (wymagania znajdują się w pliku)

 

przedmioty mechaniczne

Technikum 5-letnie (po szkole podstawowej) - TUTAJ

 

kompetencje społeczne i praca zespołowa  (aktualizacja r. szk. 2023/2024)

                                                  kl.1 podstawa programowa 2018r.

 

BHP  (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

                    kl.1 podstawa programowa z 2018r.

 

edukacja wojskowa