Szkolny System Oceniania

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Ogólne kryteria i wymagania na poszczególne oceny

Ocena z zachowania

Egzamin poprawkowy

Egzamin klasyfikacyjny

Tryb uzyskania wyższej oceny końcoworocznej

Dziennik elektroniczny - zasady wystawiania ocen

Szczęśliwy numerek

 

NAUCZANIE ZDALNE:

ANEKS - PSO MATEMATYKA

ANEKS - PSO POLSKI, HISTORIA, WOS, WOK, PLASTYKA

ANEKS - PSO JĘZYKI OBCE

ANEKS - PSO GEOGRAFIA, FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA

ANEKS - PSO INFORMATYKA

ANEKS - PSO WF, EDB

ANEKS - PSO LOGISTYKA

ANEKS - PSO MECHANICY

ANEKS - PSO ELEKTRYCY

ANEKS - PSO PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ANEKS - PSO RELIGIA

 

 

 

PSO-matematyka  (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)   

                         kl.1   kl.2   kl.3   kl.4   podstawa programowa 2012r.  

                         kl.1   kl.2   kl.3   kl.4   kl.5  podstawa programowa 2018r.

 

PSO-język polski   (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)

kl.1-cz.1    kl.1-cz.2   kl.2   kl.3   kl.4   podstawa programowa 2012r.

kl.1   kl.2   kl.3   kl.4   kl.5  podstawa programowa 2018r.      

 

PSO-języki obce + wymagania

Język angielski - wymagania

klasa 1 (Vision 1)   klasa 1 (Vision 2)   klasa 2 i 3 (Focus 2) 

klasa 3 (Focus 3)    klasa 3 i 4 (Repetytorium)

 

PSO-historia, WOS, WOK, Historia i Społeczeństwo, Plastyka 

                                                    (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)  

wymagania:

podstawa programowa z 2018r.  historia-kl.1     historia-kl.2     historia-kl.3 

historia-kl.4       historia-kl.5     plastyka   

podstawa programowa z 2012r.      WOS   historia i społeczeństwo    

 

PSO-Informatyka (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)  

                            kl.1 podstawa programowa z 2012r.

                            kl.1   kl.2   kl.3 podstawa programowa z 2018r.

 

PSO-podstawy przedsiębiorczości  (aktualizacja od r. szk. 2020/2021)   

                                         kl.2 podstawa programowa 2012r.

                                                                  wymagania  podstawa programowa 2018r.

 

PSO-religia (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)     wymagania

 

PSO-wychowanie fizyczne + wymagania   (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)        

 

PSO-chemia (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)   

                               kl.1  podstawa programowa 2012r

                               wymagania   podstawa programowa 2018r.

 

PSO-biologia

                wymagania  klasa 1 i 2

 

PSO-geografia (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)

                         podstawa   rozszerzenie 1   rozszerzenie 2     

                rozszerzenie 3   podstawa programowa 2012r.

                podstawa programowa 2018r.

                podstawa 1        rozszerzenie 1 

                          oblicza-geografii cz.3   

                 oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony  

                 oblicza geografii, zakres podstawowy cz2

 

PSO-fizyka

             wymagania klasa 1    klasa 2

 

PSO-edukacja dla bezpieczeństwa

 

PSO-przedmioty logistyczne  (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)  

                                             wymagania 

 

PSO-przedmioty elektryczne + wymagania    

                                              (aktualizacja od r. szk. 2019/2020) (wymagania znajdują się w pliku)

 

PSO-przedmioty mechaniczne

Wymagania na poszczególne oceny:

Technikum 4-letnie (po gimnazjum) - TUTAJ

Technikum 5-letnie (po szkole podstawowej) - TUTAJ

 

PSO-komunikacja interpersonalna (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)    

                                                  kl.1 podstawa programowa 2012r.

PSO-kompetencje społeczne i praca zespołowa 

                                                  kl.1 podstawa programowa 2018r.

 

PSO-BHP  (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)  

                  kl.1 podstawa programowa z 2012r.    kl.1 podstawa programowa z 2018r.

 

PSO-edukacja wojskowa

 

PSO-przedmioty gazownicze