Monika Panfil - pedagog 

 

ORGANIZACJA PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 

 

 Monika Panfil    p.302

 

(aktualizacja od 1 marca 2024 r.)

 

Dzień tygodnia

Godziny dyżuru

PONIEDZIAŁEK

12:00 – 15:00 <3 h>

 

CZWARTEK

08:00 – 13:00 <5 h>

KONSULTACJE DLA RODZICÓW 13:00 – 13:30

PIĄTEK

08:00 – 13:00 <5 h>

 

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Zakres działań:

  • diagnozowanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów,
  • określanie przyczyn trudności uczniów w funkcjonowaniu i nauce 
  • diagnoza sytuacji wychowawczych w placówce w  celu efektywnego rozwiązywania problemów uczniów, blokujących ich pełny udział w życiu szkoły,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
  • podejmowanie i prowadzenie interwencji, a także działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • podejmowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
  • współpraca z nauczycielami i rodzicami w rozwijaniu możliwości, uzdolnień i predyspozycji indywidualnych uczniów,
  • wsparcie wychowawców i nauczycieli w udzielaniu pomocy pedagogicznej, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczniów, określaniu źródeł niepowodzeń edukacyjnych uczniów, a także analizowaniu barier utrudniających mu funkcjonowanie w placówce.
  • współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą szkoły, m.in. poradniami specjalistycznymi, sądem rodzinnym, policją, ośrodkami interwencji kryzysowych.