COTTBIPRAKTYK HANDLOWIEC

Zespół Szkół Technicznych razem z IHK COTTBUS (Izba Przemysłowo-Handlowa) postanowił przygotować projekt wyjazdu polskich uczniów klas trzecich na praktyki zawodowe do Niemiec.
 Faza przygotowawcza trwała od czerwca 2010r. Patronem przedsięwzięcia było  Miasto Zielona Góra  - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych w osobie Naczelnika,  p. J. Gawła.
Spotkania między p. M. Sokołowskim i p. Aleksandrem Knapczykiem  zaowocowały napisaniem przez p. Sokołowskiego projektu pod nazwą Cottbipraktyk Handlowiec, który został złożony w Euroregionie w Gubinie. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie naszego pomysłu  z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie  "Sprewa-Nysa-Bóbr" dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)  Brandenburgia 2007-2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.

Po złożeniu aplikacji otrzymaliśmy zgodę na realizację projektu  w zawodzie handlowiec dla10 uczniów.

Projekt odbywać się będzie w miesiącu kwietniu 2011,  a praktyka naszych uczniów odbędzie  w różnych zakładach pracy.