Wywiadówki

WYWIADÓWKI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

DATA

KLASA  I

KLASA II

KLASA III

KLASA IV


9

września

( środa)

Godz.17.00


OBOWIĄZKOWE

poprzedzone spotkaniem
w świetlicy szkolnej
z dyrekcją

--------------------

------------------------

-------------------------16


września


(środa)


Godz.17.00

INDYWIDUALNE------------------------------------------------


OBOWIĄZKOWE

poprzedzone spotkaniem
w świetlicy szkolnej
z dyrekcją


28

października


  Godz.17.00


OBOWIĄZKOWE


OBOWIĄZKOWE
OBOWIĄZKOWE
OBOWIĄZKOWE


listopad--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2 grudnia (środa)[1]


Godz.17.00

OBOWIĄZKOWE 

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE


(Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych) 


13 stycznia 2021

(środa)

Godz.17.00


OBOWIĄZKOWE (Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych)


OBOWIĄZKOWE (Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych) 


OBOWIĄZKOWE (Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych)


OBOWIĄZKOWE Klasyfikacja śródroczna


luty


--------------------------


--------------------------


------------------------


-----------------------

marzec


-------------------------


--------------------------


------------------------


-----------------------        14

kwietnia

(środa)


Godz.17.00OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWEOBOWIĄZKOWEOBOWIĄZKOWE


(Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych)

maj 


---------------------------


--------------------------


------------------------


-----------------------


9 czerwca

(środa)[3]

Godz.17.00


OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych 

(w tym ocen niedostatecznych)


OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych 

(w tym ocen niedostatecznych)


OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych

 (w tym ocen niedostatecznych)

----------------------[1] Wystawienie propozycji ocen półrocznych (w tym negatywnych): klasy IV do 02.12.2020r.;  klasy I-III  do 13.01.2021r.

[2] Wystawienie propozycji ocen końcowych (w tym negatywnych) dla klas maturalnych  do 14.04.2021r. Wystawienie ostatecznych ocen końcowych do 23.04.2021r. Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne 27.04.21r.

[3] Wystawienie propozycji ocen końcowych (w tym negatywnych) dla klas promocyjnych do 9.06.2021r. Wystawienie ostatecznych ocen rocznych do 19.06.2021r. Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające 22.06.2021r.