Wywiadówki

 

                                                                WYWIADÓWKI

                                                  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

DATA

KLASA  I

 

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

 

września

 

(wtorek)

   

   Godz.17.00

OBOWIĄZKOWE

Klasy: 1TLA, 1TLB, 1TLC, 1TE

poprzedzone spotkaniem
w świetlicy szkolnej
z dyrekcją (o godz. 17.00)

 

 

 

 

 

--------------------

 

 

 

 

------------------------

 

 

 

 

-------------------------

 

7 września

 

 

(środa)

 

Godz.17.00 i 17.30

OBOWIĄZKOWE

Godz. 17.00

Klasy: 1TM, 1TMM

poprzedzone spotkaniem
na sali gimnastycznej
z dyrekcją (o godz. 17.00)

 

 

-------------------------

 

 

-----------------------

 

OBOWIĄZKOWE

Klasy 4 po gimnazjum

Godz. 17.30

poprzedzone spotkaniem
na sali gimnastycznej
z dyrekcją o godz. 17.30

 

26

października

 

  Godz.17.00

 

OBOWIAZKOWE

 

OBOWIĄZKOWE

 

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

 

 

OBOWIĄZKOWE

listopad

--------------------------

--------------------------

----------------------

------------------------

 

7 grudnia (środa) [1]

 

Godz.17.00

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

OBOWIAZKOWE

OBOWIĄZKOWE

 

(Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych w klasach IV po gimnazjum)

 

10 stycznia

(wtorek)

Godz.17.00

 

 

OBOWIĄZKOWE (Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych)

 

OBOWIĄZKOWE (Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych)

 

OBOWIĄZKOWE (Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych)

 

OBOWIĄZKOWE Klasyfikacja śródroczna w klasach IV po gimnazjum

Klasy IV po szkole podstawowej - propozycje ocen śródrocznych

 

luty

 

--------------------------

 

 

--------------------------

 

------------------------

 

-----------------------

1 marca

( środa )

Godz.17.00

 

 

INDYWIDUALNE

 

INDYWIDUALNE

 

INDYWIDUALNE

 

INDYWIDUALNE

 

        12

kwietnia

(środa)

 

Godz.17.00

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

 

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

(W klasach IV po gimnazjum propozycje ocen końcowych, w tym ocen niedostatecznych)

maj

 

---------------------------

 

 

--------------------------

 

------------------------

 

-----------------------

 

7 czerwca

(środa)[3]

Godz.17.00

 

 

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych

(w tym ocen niedostatecznych)

 

 

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych

(w tym ocen niedostatecznych)

 

 

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych

 (w tym ocen niedostatecznych)

 

 Klasy IV po szkole podstawowej

 OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych

 (w tym ocen niedostatecznych)

 

 

 

[1] Wystawienie propozycji ocen półrocznych (w tym negatywnych): klasy IV po gimnazjum do 06.12.2022r.;  klasy I-III oraz IV po podstawówce  do 4.01.2023r.. Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych w klasach IV po gimnazjum do 18.12.2022r.; klasy I-III oraz klasy IV po podstawówce do 13.01.2023r..

[2] Wystawienie propozycji ocen końcowych (w tym negatywnych) dla klas maturalnych  do 12.04.2023r. Wystawienie ostatecznych ocen końcowych do 24.04.2023r. Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne 26.04.23r. przed radą klasyfikacyjną.

[3] Wystawienie propozycji ocen końcowych (w tym negatywnych) dla klas promocyjnych do 7.06.2023r. Wystawienie ostatecznych ocen rocznych do 16.06.2023r. Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne 21.06.2021r. przed radą klasyfikacyjną.