Wywiadówki

 

                                                                WYWIADÓWKI

                                                  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

DATA

KLASA  I

 

KLASA II

KLASA III

KLASA IV

 

8

września

( środa)

Godz.17.00

 

OBOWIĄZKOWE

poprzedzone spotkaniem
w świetlicy szkolnej
z dyrekcją

 

 

------------------------

 

 

 -----------------------

 

 

 ------------------------

  

15 

września

(środa) 

Godz.17.00

 

 

INDYWIDUALNE

 

 

-----------------------

 

 

-----------------------

 

 

OBOWIĄZKOWE

poprzedzone spotkaniem
w świetlicy szkolnej
z dyrekcją

 

27

października

 

  Godz.17.00

 

OBOWIAZKOWE

 

OBOWIĄZKOWE

 

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

listopad

 

 

 ------------------------

 

 -----------------------

 

 -----------------------

 

 -----------------------

 

8 grudnia (środa) [1]

 

Godz.17.00

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

OBOWIAZKOWE

OBOWIĄZKOWE

(Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych)

 

12 stycznia 2021

(środa)

Godz.17.00

 

 

OBOWIĄZKOWE (Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych)

 

OBOWIĄZKOWE (Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych)

 

OBOWIĄZKOWE (Propozycje ocen półrocznych, w tym ocen niedostatecznych)

 

OBOWIĄZKOWE Klasyfikacja śródroczna

 

luty

 

-------------------------

 

 

------------------------

 

------------------------

 

-----------------------

2 marca

( środa )

Godz.17.00

 

 

INDYWIDUALNE

 

INDYWIDUALNE

 

INDYWIDUALNE

 

INDYWIDUALNE

 

        12

kwietnia

(środa)[2]

 

Godz.17.00

 

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

 

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

 

 

  

OBOWIĄZKOWE 

(Propozycje ocen końcowych, w tym ocen niedostatecznych)

maj

 

-------------------------

 

 

------------------------

 

------------------------

 

-----------------------

 

8 czerwca

(środa)[3]

Godz.17.00

 

 

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych

(w tym ocen niedostatecznych)

 

 

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych

(w tym ocen niedostatecznych)

 

 

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych

 (w tym ocen niedostatecznych)

 

 

 

 

 

----------------------

 

 

[1] Wystawienie propozycji ocen półrocznych (w tym negatywnych): klasy IV do 07.12.2021r.; klasy I-III  do 4.01.2022r.. Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych do 17.12.2021r.; klasy I-III do 14.01.2022r..

[2] Wystawienie propozycji ocen końcowych (w tym negatywnych) dla klas maturalnych  do 11.04.2022r. Wystawienie ostatecznych ocen końcowych do 22.04.2022r. Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne 27.04.22r.

[3] Wystawienie propozycji ocen końcowych (w tym negatywnych) dla klas promocyjnych do 8.06.2022r. Wystawienie ostatecznych ocen rocznych do 17.06.2022r. Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne 23.06.2022r.