ZASTĘPSTWA

Zastępstwa za nauczycieli sprawdzać w dzienniku elektronicznym!!!

 

 

PONIEDZIAŁEK - 20.06.2022   

Nieobecni nauczyciele:A.Porębska, C.Grudzień, A.Łobaczewski

 J.Babiś, E.Michalak do 11.25

T.Suchowera, K.Szymula od 12.30 do 15.30

WTOREK -  21.06.2022 

 Nieobecni nauczyciele: A.Porębska, A.Łobaczewski

J.Jenek, S.Wiśniewska 8.00-11.30

G.Mentel, A.Staniów od 11.25 d0 13.30

A.Żelek, E.Markiewicz od 13.25 do 15.30

M.Kita,R.Rypson-Goluda - egzaminy 

ŚRODA  - 22.06.2022

 Nieobecni nauczyciele: A.Łobaczewski

CZWARTEK - 23.06.2022

 Nieobecni nauczyciele: A.Łobaczewski

PIĄTEK - 24.06.2022

 UROCZYCTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO