Dyżur nauczycielski

DYŻUR NAUCZYCIELSKI – rok szkolny 2021/2022

L.p.

Nauczyciel

Termin i miejsce dyżuru

1.

Babiś Joanna

Wtorek  15:15, sala 105

2.

Bachman Paweł

Czwartek 15.15, sala 125

3.

Blachura Justyna

Poniedziałek 15.15, sala 207

4.

Busz-Rabęda Aleksandra

Środa  15.15, sala 219

5.

Drupka-Działabij Marlena

Środa 15.15, sala 221

6.

Ciągło Jarosław

Wtorek 15.15, sala 113

7.

Cicha Magdalena

Czwartek 15.15, 206

8.

Cichowlas-Poleszak Beata

Środa, 15.15, sala 216

9.

Filar Iwona

Środa  15.15, sala 212

10.

Fronczyk-Zelisko Ines

Środa 15.15, sala 311

11.

Gaetner Patryk  wtorek 15.15, sala 207

12.

Grudzień Cezary

 Wtorek 15.15, sala 315

13.

Hoffman Lucyna

Poniedziałek  15:15 - klasy I-III,sala 214

Środa  15.15 - klasy IV, sala 214

14.

Jarmolińska –Tertel Anna Piątek 15.15, sala 208

15.

Jenek Jolanta

Poniedziałek 15.15, sala 200

16.

Jóźwiak Beata

Poniedziałek 15.15 lub 16.00, sala 222

17.

Kasztelan Marta

Wtorek  15.15, sala 221

18.

Kita Mariusz

Czwartek  15.15, sala 125

19.

Kozłowska Monika

Wtorek 15.15, sala 216

20.

Łobaczewski Adam

Wtorek 15.15, sala 108

21.

Markiewicz Elżbieta

Środa 15.15, sala 307

22.

Mentel Grzegorz

Środa 15.15, sala gimnastyczna

23.

Michalak Ewa

Poniedziałek 15.15, sala 312

24.

Milewski Marcin

Czwartek 15.15, sala 108

25.

Morawski Michał

Poniedziałek 15.15, sala 315

26.

Ostrowski Marek

Wtorek 15.15, sala 315

27.

Polewska Edyta

Czwartek 8.50 - 4 EL; 14.25 - 3LAP,1ML

sala gimnastyczna

28.

Porębska Agata

Wtorek  15.15, sala 125

29.

Rogowski Krzysztof

Środa 15.15, Domek mech.

30.

Roszak Anna

Poniedziałek 15.15, sala 306

31.

Rypson-Goluda Roma

Środa 15:15, sala 309

32.

Skowrońska Julia

Poniedziałek 15.15, sala 212

33.

Sokołowski Mieczysław

Czwartek 15.15,sala 218

34.

Staniów  Agnieszka

Poniedziałek 15.15, sala 206

35.

Suchowera Tomasz

Wtorek 15.15, sala gimnastyczna

36.

Szerszenowicz Łukasz

Środa 15.15, Domek mech.

37.

Szymczak Małgorzata

Poniedziałek 15.15, sala 306

38.

Szymula Krzysztof

Środa 15.15, sala 113

39.

Wasielewska Elwira

Środa 15.15, sala 207

40.

Żelek Agnieszka

Poniedziałek 15.15, sala 217