KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

 

Zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami bezpieczeństwa  w  okresie pandemii  oraz
na    mocy    Rozporządzenia    Ministra    Edukacji    Narodowej     zmieniającego
rozporządzenie  w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek
systemu  oświaty Zespół  Szkół Technicznych  kontynuuje  zdalny  tryb nauczania.
Uczniowie klasy 4TMW, 4LWA  oraz 4TLWB  będą realizować zajęcia o charakterze praktycznym  w pracowniach szkolnych w poniedziałek 16.11.2020. Pozostałe dni realizują w trybie zdalnym.

 Klasa 4MW i 4LWA – początek zajęć 8.00

 Klasa 4LWB  -  początek zajęć 9.50 (język angielski przeniesiony na wtorek na 7 lekcję)

Zajęcia  zdalne odbywać  się będą według  obowiązującego planu  lekcji, a główną
formą   pracy  ucznia  z  nauczycielem   będzie  platforma   Classroom  oraz  Meet.
Podstawową  formą   kontaktu   między   opiekunami uczniów,  a  wychowawcami,
innymi    nauczycielami    oraz  dyrekcją     pozostaje     Dziennik     elektroniczny.
Na bieżąco będziemy Państwa informować o dalszych poczynaniach, wynikających z aktualizowanych na bieżąco przepisów.
                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych