Ważne wydarzenia

15 lipca 1961r.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów w sprawie przejęcia szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty, podjęto decyzję o otwarciu Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Lubuskiej Fabryki Zgrzeblarek Bawełnianych w Zielonej Górze.

01.09.1962  

Uroczysta inauguracja roku szkolnego. Dyrektorem zostaje inż. Jerzy Dubowik

1962 – 1963

Siedzibą szkoły był budynek mieszczący już Szkołę Podstawową nr 10 i Liceum Ogólnokształcące nr 2 (późniejsze Liceum nr 7) przy ul. Zamenhoffa 18

1963 - 1965    

Przeniesienie siedziby szkoły w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Wyspiańskiego,

1965 - 1970    

Wydzielenie sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul  Staffa

1.09.1967

Przekształcenie placówki w Międzyzakładową Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Przemysłu Metalowego w Zielonej Górze. Wiodącym zakładem przemysłowym został „Zastal”

1.09.1970

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Wrocławskiej 65a

2. 10.1970

Otwarcie Technikum Mechanicznego dla Pracujących Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Metalowego „Zastal” na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

1.09.1972

Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Jarosław Merena

1.09.1975

Kurator Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze powołał Średnie Studium Zawodowe nr 9 w Zielonej Górze o kierunkach ogólnomechanicznym i elektrycznym. Szkoła była prowadzona pod wspólną administracją z Międzyzakładową Zasadniczą Szkołą Zawodową dla Pracujących.

1.11.1977

Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Metalowego im. Marcelego Nowotki „Zastal” 

27.01.1983

Powołanie przy ZSZ  Podstawowego Studium Zawodowego dla Junaków Ochotniczego Hufca Pracy przy LFZB „Falubaz” w Zielonej Górze

1.09.1990

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Wiśniewski

1.01.1991

Szkoła przechodzi pod zarząd Kuratorium Oświaty i zostaje Zespołem Szkół Zawodowych nr 1

1.01.1995

Szkołę przejmuje Urząd Miasta Zielona Góra

1.09.1995

Powstaje Liceum Techniczne z profilami usługowo – gospodarczym, ekonomiczno – administracyjnym i mechaniczno - technologicznym

1.09.1997

Powstaje Lubuska Szkoła Piłkarstwa Młodzieżowego

1.01.1999

Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

30.04.1999

Społeczność szkolna obiera za patrona Mikołaja Kopernika

1.09.1999

Utworzono Policealne Studium Zawodowe w zawodach technik ekonomista i technik elektryk

1.01.2002

Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych

2002

Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra ustalono numery porządkowe szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych: V Liceum Profilowane, Technikum nr 4 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4. Wygaszaniu ulegają Liceum Techniczne oraz Liceum Zawodowe.

1.09.2006

Ponowne otwarcie  pierwszej klasy technikum – w zawodzie technik mechatronik

1.09.2007

Dyrektorem zostaje mgr Jacek Karbownik

1.09.2008

W klasach technikum otwierają się nowe kierunki – technik logistyk, technik geolog i technik ochrony środowiska.

1.09.2009

Szkoła nawiązuje współpracę z 5 Lubuskim Pułkiem Artylerii w Sulechowie. Pierwszą klasą realizującą innowację wojskową jest klasa technikum logistycznego

1.09.2010

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz

1.09.2011

Rozpoczyna naukę klasa technikum gazownictwa. Szkoła rozpoczyna współpracę z PGNiG

2014

Nawiązanie współpracy z 5 Kresowym Batalionem Saperów w Krośnie Odrzańskim. Do logistyków dołączają klasy technikum mechanicznego, które realizują innowację wojskową.

1.09.2015

Dyrektorem zostaje mgr Jacek Prońko

2016

W szkole wprowadzony zostaje dziennik elektroniczny

2017 - 2021

W ZST realizowany był projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra

1.09.2018

Dyrektorem zostaje mgr inż. Mariusz Kita

1.09. 2018

Szkoła uczestniczyła w pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, będąc jedną ze 109 placówek kraju uczestniczących w programie.

1.09.2019

Rozpoczynają naukę klasy 5-letniego technikum po szkole podstawowej

27.03.2020

Szkoła przechodzi na nauczanie zdalne w związku z pandemią SARS-CoV-2

1.09.2020

Po raz pierwszy w ZST naukę rozpoczyna klasa technikum – mechanik lotniczy. Jest to efekt podpisania umowy z Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Aeroklubem Ziemi Lubuskiej 

2022/2023

Zespół Szkół Technicznych obchodzi jubileusz 60-lecia