Rok Jubileuszowy Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze

Refleksje o szkole

 „Ideały są jak gwiazdy. Nawet jeśli nie możemy ich osiągnąć, należy się nimi kierować.”
 - Bernard Shaw

          W nowym roku 2012 będziemy obchodzić 50 rocznicę powstania naszej szkoły. To piękny, chciałoby się rzec -  imponujący jubileusz. Nasuwają się zaraz refleksje, jaką rolę na arenie szkolnictwa zawodowego Zielonej Góry pełni Zespół Szkół Technicznych, placówka, która od zawsze kształciła w potrzebnych na rynku pracy zawodach?

           Wszystko zaczęło się w roku 1962, kiedy to szkoła funkcjonowała w dwóch budynkach: SP nr 10 i SP nr 7, a jej Dyrektorem został  inż. Jerzy Dubowik -  dziś już nieżyjący - pierwszy twórca Przyzakładowej ZSZ dla Pracujących Lubuskiej Fabryki Zgrzeblarek w Zielonej Górze. To dzięki ówczesnemu dyrektorowi rozpoczęła się budowa obiektu szkolnego przy ulicy Wrocławskiej 65a dla pracujących przemysłu metalowego . Kształcenie w nowo powstałym budynku rozpoczęło się 1 września 1970 roku, a w 1972 roku dyrektorem został Pan Jarosław Merena. Od 1978 roku szkoła istniała jako Zespół Szkół Zawodowych ZZPM "Zastal" im. M. Nowotki w Zielonej Górze. Przez 28 lat nasza szkoła była placówką przyzakładową z najlepiej wyposażonymi salami do kształcenia ogólnego oraz w zawodach. W 1990 roku dyrektorem zostaje mgr Jan Wiśniewski, a rok później Zespół przechodzi pod Kuratorium Oświaty, by ostatecznie od 1995 roku organem prowadzącym został Urząd Miasta w Zielonej Górze. Od 1999 roku placówka zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz obiera za patrona Mikołaja Kopernika.

        W 2007 roku dyrektorem zostaje mgr Jacek Karbownik – historyk i wieloletni nauczyciel Zespołu, a od roku 2010 Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz - polonistka. Powstają nowe kierunki techniczne takie jak: technik geolog, technik ochrony środowiska, technik logistyk o profilu wojskowym, technik mechatronik. Szkoła przechodzi swoisty renesans i ciągle wzbogaca swoją bazę szczególnie w obszarze mechanicznym, mechatronicznym oraz geologicznym i elektrycznym. I mimo wielu przekształceń ZST od początku istnienia zawsze był kojarzony z tymi, pokrewnymi zawodami. W roku 2011 uruchomiony zostaje kierunek technik gazownictwa, a od września 2012 roku uczniowie będą mogli uczyć się zawodu analityka.

      Szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele. Najstarszym pracownikiem jest pani sekretarz: Wioleta Szczepańska. Nauczycielem, który najdłużej przepracował w naszej placówce, jest obecny wicedyrektor: Pan Wiesław Werkowski. Dziś ZST korzysta z dorobku i doświadczenia tych starszych kolegów, którzy naszą szkołę kiedyś tworzyli. Cieszymy się, że emeryci pamiętają o nas i przychodzą na wszystkie imprezy związane z tradycją szkoły.  Staramy się odważnie podejmować wyzwania, jakie stawia przed szkolnictwem zawodowym teraźniejszość. Realizujemy projekty unijne, w ramach których nasi uczniowie odbywają praktyki w państwach UE. Osiągamy coraz lepsze wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych. Coraz wyżej stawiamy sobie poprzeczkę. Jesteśmy szkołą z przyszłością.
 
Z serdecznymi pozdrowieniami
Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz
Dyrektor ZST
 
Historia szkoły na fotografiach :