„Postaw na słońce” Odcinek 3

Szkolny zespół „ANODA” prezentuje:

Źródła energii odnawialnej

Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

Do odnawialnych źródeł energii wlicza się energię słoneczna, wodną, wiatrową, pływów oraz fal morskich, jak również energie biomasy. Najbardziej cenna jest forma energii końcowej, energia elektryczna, która sprawnie oraz bez skażenia środowisko zamienia się w energię użytkową.