Imprezy szkolne

ROZKŁAD IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU 2017/2018

Impreza szkolna

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1 września

Dyrektor szkoły, E. Polewska, K. Szymula

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

OLIMPIADY I KONKURSY W ROKU 2017/2018

Olimpiada/Konkurs

Termin realizacji

Odpowiedzialni