Porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień

     6 czerwca 2012 roku  między  Zespołem Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze reprezentowanym przez Panią Dyrektor Katarzynę Pernal-Wyderkiewicz a Wojskowym Komendantem Uzupełnień reprezentowanym przez ppłk. Grzegorza Dyrkę podpisane zostało porozumienie o współpracy, którego celem jest zapoznanie uczniów z misją i zadaniami Wojska Polskiego, Narodowych Sił Rezerwowych, szkolnictwa wojskowego, zawodowej służby wojskowej oraz propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.