AKTUALNOŚCI

WYDZIAŁ MECHANICZNY UZ SZKOLI NASZYCH MECHANIKÓW

W ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Mieście Zielona Góra” nasi mechanicy z klasy 2TMW wzięli udział w specjalistycznych zajęciach zawodowych. Zajęcia prowadzone były przez pracowników naukowych wydziału mechanicznego UZ, oraz odbywały się w laboratoriach i pracowniach wydziału. Nasi mechanicy, podzieleni na 3 grupy mieli okazję przeprowadzić doświadczenia, oraz nauczyć się obsługi specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Uczestnicy mogli przeprowadzić doświadczenie na maszynie wytrzymałościowej, wyznaczyć charakterystyczne granice wytrzymałości dla rozciąganej próbki, następnie porównać wyniki doświadczenia z symulacją wykonaną na oprogramowaniu ANSYS. W pracowni metrologii zapoznali się z obsługą specjalistycznych narzędzi i przyrządów pomiarowych, wyznaczyli profil krzywki wałka rozrządu, badali parametry chropowatości powierzchni, oraz sprawdzali dokładność i określali błędy pomiarowe mikrometrów. Na hali maszyn obserwowali obsługę nowoczesnej frezarki CNC, ćwiczyli czynności przygotowawcze i obsługowe, oraz obserwowali proces obróbki wg wcześniej napisanego programu. Zajęcia były bardzo ciekawe i z pewnością stanowiły doskonałe uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych w naszej szkole.

PODSUMOWANIE I SEMESTRU 2018/2019

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT realizowany jest m.in. w Zespole Szkół Technicznych; w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 zrealizowano następujące działania:

Listopad 2018 - 10 osób z klasy II i III mechanicznej ukończyło kurs „Spawanie MAG”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Grudzień 2018 – 10 osób z klasy II, III, i IV mechanicznej rozpoczęło kurs „Spawanie MAG”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Grudzień 2018 – 10 osób z klas II i III logistycznych uczestniczyło w  kursie „Operator wózków widłowych”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego …” uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach organizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim. W październiku w seminariach brali udział elektrycy, w listopadzie logistyce, a w grudniu mechanicy. Uczniowie mieli szansę poczuć się jak studenci realizując zajęcia prowadzone w salach uniwersytetu przez wykładowców UZ. Omawiane zagadnienia rozszerzyły wiedzę uczniów poszczególnych specjalności. Logistycy uzyskali informacje o zarządzaniu projektem i procesem w przedsiębiorstwie, mechanicy poznali zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji elementów maszyn w oparciu o oprogramowanie 3D. W lutym 2019r. uczniowie klas czwartych będą realizowali zajęcia w Parku Technologicznym.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery

SUKCES NA KONKURSIE

25 listopada 2018r. odbyła się w Domu Harcerza konferencja „Między szkołą a rynkiem pracy-rola doradcy zawodowego w kształtowaniu pracownika jutra”, w której uczestniczyli przedstawiciele uczniów i nauczycieli z naszej szkoły. Wysłuchano wykładów dotyczących kariery zawodowej dzieci i młodzieży, o roli coachingu, dróg doskonalenia zawodowego w świecie dynamicznych zmian oraz szanse i wyzwania współczesnego rynku pracy.

Ważnym punktem programu było podsumowanie II edycji konkursu zawodoznawczego „Poznajemy zawody” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego…” i wręczenie nagród uczestnikom. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych Marceli Urbański, Hubert Turkiewicz, Izabela Bogulak z IVLWA zdobyli pierwsze miejsce i otrzymali atrakcyjne nagrody. Gratulujemy zwycięzcom.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery