REALIZACJA PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO …” W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT. W Zespole Szkół Technicznych aktywnie uczestniczą uczniowie i nauczyciele w realizacji działań; w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 zrealizowano przedsięwzięcia:

 • marzec 2019 - 7 osób z klasy II i III mechanicznej ukończyło kurs „Spawanie MAG”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • marzec 2019 – 10 osób z klas II i III logistycznych uczestniczyło w  kursie „Operator wózków widłowych”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • marzec 2019 - 20 osób z klasy IV TLA i TLB ukończyło kurs „Czas pracy kierowców”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • W kwietniu 2019 10 uczniów ukończyło kurs AutoCad”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • kwiecień/maj 2019 – doposażono dwie pracownie logistyczne
  i elektryczną,
 • w maju 2019 uczniowie z klasy I TLE uczestniczyli w specjalistycznych zajęciach na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • czerwiec 2019 – 10 osób z klas II i III logistycznej uczestniczy w  kursie „Operator wózków widłowych”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • na bieżąco realizowane są kursy na prawo jazdy w II semestrze trzy grupy po 10 osób,
 • czerwiec 2019 - 8 osób z klasy II i III mechanicznej ukończyło kurs „Spawanie elektryczne”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • 27 osób uzyskało dyplom kursu „Zarządzanie logistyka przedsiębiorstwa w systemach ERP na przykładzie systemu Epicor i Scala”,
 • lipiec/sierpień 2019 - 29 osób z klas I, II i III uczestniczy w stażach koordynowanych przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Trzech nauczycieli odbędzie staż w przedsiębiorstwie.