AKTUALNOŚCI

KONKURS ZAWODOZNAWCZY „MOJA SZKOŁA – MÓJ ZAWÓD”

Zapraszamy do udziału w konkursie zawodoznawczym organizowanym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego wMieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, którego Liderem jest Miasto Zielona Góra.

Hasło przewodnie konkursu brzmi: „Moja szkoła – Mój zawód”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej – prezentacji multimedialnej dotyczącej szkoły i wybranego kierunku kształcenia. W konkursie mogą uczestniczyć maksymalnie dwa zespoły 2 - osobowe z każdej szkoły. Karty zgłoszeniowe do konkursu w formie pisemnej należy złożyć do doradców zawodowych określonych w pkt 3 regulaminu w terminie od  27 września 2021 r. do 30 września 2021 r.  Prace konkursowe należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi personalnymi uczniów (imię
 i nazwisko), nazwą szkoły, nazwą konkursu i złożyć w terminie do 22 października 2021 r.
do szkolnego doradcy zawodowego.

Szczegóły konkursu opisane są w załączonym regulaminie. Zainteresowane osoby zapraszamy  do kontaktu, udzielimy pomocy przy realizacji przedsięwzięcia, na wszystkie pytania dotyczące konkursu odpowie doradca zawodowy Ewa Roenig-Raczkowska i szkolny koordynator projektu Sylwia Wiśniewska.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery

REALIZACJA PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO …” W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT. W realizacji działań projektowych w Zespole Szkół Technicznych uczestniczą aktywnie uczniowie i nauczyciele; pandemia Covid-19 zmieniła częściowo organizację kursów, ale w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 zrealizowano przedsięwzięcia:

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 10 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 9 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika mechanika zrealizowano kurs „Spawanie elektryczne” dla 9 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZST ukończyło kurs spawania MAG.

Klasa IILAP i I MM odbyły zajęcia praktyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jeden uczeń ZST uzyskał państwową licencję pilota PPL(A).

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała staże wakacyjne dla 58 uczniów
i 3 nauczycieli.

Realizacja zajęć Wirtualne Laboratoria organizowanego przez WSL dla 26 osób.   

Firma TOM realizowała na bieżąco kursy prawa jazdy, w I semestrze uczestniczyło w kursie 8 osób ZST.

Dla 40 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w roku szkolnym przeprowadzono badania IPD na platformie internetowej.

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH 04.06.2021- projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra”

Młody człowiek kończąc szkołę podstawową stoi przed decyzją wyboru ścieżki zawodowej. Szkoła techniczna umożliwia zdobycie zawodu i tytułu technika oraz zdanie matury. Decyzja dla absolwenta podstawówki nie jest łatwa. Istnieje w szkole możliwość sprawdzenia swoich kompetencji zawodowych poprzez wypełnienie testów oraz skorzystanie  z pomocy doradcy zawodowego, co ułatwia wybranie kierunku kształcenia. Obecni uczniowie ZST podkreślają, że warto rozwijać swoją wiedzę i zdobywać dodatkowe kwalifikacje uczestnicząc w kursach
i szkoleniach, które realizowane są w ramach projektu. Wielu uczniów zwróciło uwagę
na szansę podjęcia pierwszej pracy w ramach Płatnych staży zawodowych dla osób, które nie są pełnoletnie; szkoda tylko, że można go odbyć tylko raz w toku edukacji. Młodzi ludzie
z dużym zainteresowaniem poznawali ofertę szkoły i byli zainteresowani zajęciami dodatkowymi w ramach projektu.

 

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery

REALIZACJA PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO …” W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT. W realizacji działań projektowych w Zespole Szkół Technicznych uczestniczą aktywnie uczniowie; pandemia Covid-19 zmieniła częściowo organizację kursów, ale w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęto przedsięwzięcia:

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 10 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 10 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika mechanika zrealizowano kurs „Spawanie gazowe” dla 9 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika mechanika zrealizowano kurs „Spawanie MAG” dla 10  osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika mechanika zrealizowano kurs „Obsługa programu Auto Cad” dla 9 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika logistyka, mechanika i elektryka zrealizowano kurs operatorów wózków jezdniowych dla 10 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika logistyka, mechanika i elektryka zrealizowano kurs operatorów wózków jezdniowych dla 10 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego

Firma TOM realizowała na bieżąco kursy prawa jazdy, w I semestrze uczestniczyło w kursie 8 osób ZST.

Dla 40 uczniów Zespołu Szkół Technicznych przeprowadzono badania IPD na platformie internetowej.