KONSULTACJE DLA RODZICÓW - EDUKACJA ZAWODOWA MŁODZIEŻY

W Zespole Szkół Technicznych realizowane są regularnie działania w wielu obszarach. 21 listopada 2018r. odbyło się spotkanie z rodzicami, w czasie którego przygotowano stanowisko konsultacyjne, przy którym doradca zawodowy i koordynator projektu informowali rodziców i zainteresowanych nauczycieli, jakie korzyści niesie udział w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w mieście Zielona Góra”. Wskazali także jak ważna jest edukacja zawodowa młodzieży. Rodzice zaznajamiali się z ofertą i możliwościami poszerzania umiejętności zawodowych przez ich dzieci. Ponadto zachęcano do korzystania z obszernej bazy książek (zakupionej w ramach NPRC i „Modernizacji kształcenia…”), które ułatwiają i pomagają wdrożyć się w obszary dotyczące rozwoju osobistego, w tym zawodowego, a także w zakres przygotowania się do przyszłego zatrudnienia, uwzględniając wymogi rynku pracy. W tym celu przygotowano ulotki informacyjne dotyczące „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i „Modernizacji kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra”. Uczestnicy spotkania zapoznali się z literaturą z zakresu psychologii, doradztwa i ekonomii. Zwrócili uwagę, że jest dużo nowości na rynku, co pozwala na uaktualnienie wiedzy. Ważne, że jest ona ogólnodostępna w bibliotece szkolnej.

Sylwia Wiśniewska i Agnieszka Skórzewska