SUKCES NA KONKURSIE

25 listopada 2018r. odbyła się w Domu Harcerza konferencja „Między szkołą a rynkiem pracy-rola doradcy zawodowego w kształtowaniu pracownika jutra”, w której uczestniczyli przedstawiciele uczniów i nauczycieli z naszej szkoły. Wysłuchano wykładów dotyczących kariery zawodowej dzieci i młodzieży, o roli coachingu, dróg doskonalenia zawodowego w świecie dynamicznych zmian oraz szanse i wyzwania współczesnego rynku pracy.

Ważnym punktem programu było podsumowanie II edycji konkursu zawodoznawczego „Poznajemy zawody” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego…” i wręczenie nagród uczestnikom. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych Marceli Urbański, Hubert Turkiewicz, Izabela Bogulak z IVLWA zdobyli pierwsze miejsce i otrzymali atrakcyjne nagrody. Gratulujemy zwycięzcom.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery