2 LUBUSKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA TECHNIKÓW

 Zapraszamy do udziału w Lubuskim Konkursie Matematycznym dla Techników. Jest on skierowany do młodzieży z klas pierwszych, drugich i trzecich. Zapisy i wszelkie dodatkowe informacje u p. Beaty Jóźwiak sala 222.  REGULAMIN; PRZYKŁADOWE ZADANIA; WZÓR ZGŁOSZENIA

Harmonogram:
- wrzesień- rozesłanie informacji o konkursie do szkół,
 - do 30 października 2012 deklaracja chęci uczestnictwa w konkursie przesłana na adres Zespołu Szkół Technicznych,
- 25 listopada 2012 przeprowadzenie etapu szkolnego,
- do końca stycznia 2012 przesłanie wyników eliminacji szkolnych ( nazwiska uczniów z uzyskaną ilością punktów),
- 15 marca 2013 finał konkursu – godzina 10.00 w ZST w Zielonej Górze.


Adres do korespondencji:

Zespół Szkół Technicznych                        
ul. Wrocławska 65a                                     
65-001 Zielona Góra                                   
tel. 320-84-09