„Działalność służb celnych w praktyce”– zajęcia klasy celnej w Urzędzie Celnym w Zielonej Górze 12 czerwca 2014 roku

Na terenie  Urzędu Celnego  przewodnikiem uczniów i nauczycielki  Agnieszki Ciągło była  Pani Beata Rudaś.  Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania się ze strukturą organizacyjną urzędu i obejrzenia filmu na temat funkcjonowania służb celnych. Uczniowie wysłuchali  wykładów na temat działalności referatu akcyzy i gier oraz referatu przeznaczeń celnych i obsługi przedsiębiorców. Przedstawiono im również eksponaty skonfiskowanych  przez celników,  zabronionych do wwozu na teren Polski i UE zwierząt podlegających ochronie oraz  artykułów „udających” towary znanych marek.  
Po zajęciach  wykładowych Pani B.Rudaś zaprosiła grupę  do Oddziału Celnego w Zielonej  Górze – uczniowie towarzyszyli   pracownikowi   UC w trakcie przeprowadzenia  odprawy celnej  na parkingu przed budynkiem OC. Największe zainteresowanie uczniów wzbudziło spotkanie z pracownikami sekcji dochodzeniowo-śledczej  tzw. Grupy Mobilnej UC (tematyka spotkania została objęta tajemnicą służbową). Było to pierwsze z cyklu zaplanowanych  zajęć wyjazdowych klasy celnej.
 Z zajęć wyjazdowych uczniowie sporządzili sprawozdania.

Dziękujemy Panu Naczelnikowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Celnego w Zielonej  Górze  za przygotowanie zajęć dla uczniów i miłe przyjęcie.

Materiał opracowała – Agnieszka Ciągło