Uroczystość ślubowania i awanse na wyższy stopień ucznia klasy mundurowej.

Już tradycją w naszej szkole stało się, że jeszcze przed wakacjami nasi uczniowie klas z innowacją wojskową składają uroczystą przysięgę i stają się pełnoprawnymi uczestnikami innowacji. Uroczystość ta jest także okazją do odczytania zarządzenia Dyrektora szkoły, na podstawie którego wymienieni uczniowie, po spełnieniu wymagań zdobywają kolejny stopień. W tym roku uroczystość miała miejsce w dniu 21 czerwca. Punktualnie o godzinie o 12:00 na boisko szkolne zostały wprowadzone pododdziały uczniów. Podczas uroczystości, całością dowodził nasz świeżo upieczony absolwent sierż. ucz. Przemek Kowalczyk. Po ustawieniu się pododdziałów na plac został wprowadzony sztandar w asyście szkolnej kompani reprezentacyjnej – tą formacją dowodził sierż. ucz. Gabriel Saulewicz. Następnie dowódca złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości, który odebrał  Wicedyrektor Mariusz Kita. Pierwszą ważną częścią uroczystości było złożenie uroczystego ślubowania przez uczniów klas pierwszych, którzy wytrwali cały rok szkolny jako uczestnicy innowacji. Pio złożeniu ślubowania odczytane zostało zarządzenie Dyrektora Szkoły, na podstawie którego wymienieni uczniowie zostali awansowani na wyższy stopień. Następnie uczniowie opuścili boisko prezentując się w defiladzie przed obserwującymi uroczystość pracownikami szkoły, uczniami  i rodzicami. Na zakończenie szkolna kompania reprezentacyjna pokazała swój mistrzowski układ musztry paradnej. Po uroczystości, w kameralnym gronie ślubowali pierwszoklasiści którzy będąc członkami kompani reprezentacyjnej nie mogli wystąpić do przysięgi podczas ceremonii. Przy okazji też formalnie ustępujący dowódca kompani przekazał dowodzenie swojemu następcy.