SKRÓCONE LEKCJE W ŚRODĘ(16.12)

W dniu 16.12.2020 r. lekcje będą skrócone i zorganizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. 8.00 - 8.30
2. 8.40 - 9.10
3. 9.20 - 9.50
4. 10.00 - 10.30
5. 10.40 - 11.10
6. 11.20 - 11.50
7. 12.00 - 12.30
8. 12.40 - 13.10