KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami bezpieczeństwa  w  okresie pandemii  oraz na    mocy    Rozporządzenia    Ministra    Edukacji    i Nauki   z dnia 24 listopada 2020r.  zmieniającego
rozporządzenie  w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek systemu  oświaty, Zespół  Szkół Technicznych  kontynuuje  zdalny  tryb nauczania. Zajęcia  zdalne odbywać  się będą według  obowiązującego planu  lekcji, a główną formą   pracy  ucznia  z  nauczycielem   będzie  platforma   Classroom  oraz  Meet. Podstawową  formą   kontaktu   między   opiekunami uczniów,  a  wychowawcami, innymi    nauczycielami    oraz  dyrekcją     pozostaje     Dziennik     elektroniczny. Na bieżąco będziemy  Państwa informować o dalszych poczynaniach, wynikających z aktualizowanych na bieżąco przepisów.

Uczniowie klasy 4TMW, 4LWA  oraz 4TLWB  będą realizować zajęcia o charakterze praktycznym  w pracowniach szkolnych w poniedziałki 30 listopada oraz 7 grudnia 2020.

Klasa 4MW i 4LWA – początek zajęć 8.00

Klasa 4LWB  -  początek zajęć 9.50 (język angielski przeniesiony na wtorek na 7 lekcję).

Pozostałe dni realizują w trybie zdalnym.

 

Uczniowie klas 3 MW oraz 3 EL (grupa elektrycy) będą realizować zajęcia o charakterze praktycznym w pracowniach szkolnych w terminie 30 listopada – 11 grudnia 2020 r. w następujące dni:

- klasa 3 MW – piątek od godz. 8.00 (4 i 11 grudnia)

- klasa 3 EL grupa elektrycy – czwartek od godz. 8.00 (tylko 3 grudnia).

Pozostałe dni realizują w trybie zdalnym.

 

                                                               Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych