KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w okresie pandemii oraz na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Zespół Szkół Technicznych kontynuuje zdalny tryb nauczania. Uczniowie klasy 4TE oraz 4TLWA będą realizować zajęcia o charakterze praktycznym w pracowniach szkolnych w poniedziałek 9.11.2020. Pozostałe dni realizują w trybie zdalnym.

Zajęcia zdalne odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji, a główną formą pracy ucznia z nauczycielem będzie platforma Classroom oraz Meet. Podstawową formą kontaktu między opiekunami uczniów, a wychowawcami, innymi nauczycielami oraz dyrekcją pozostaje Dziennik elektroniczny.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o dalszych poczynaniach, wynikających z aktualizowanych na bieżąco przepisów. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych