PODSUMOWANIE - II SEMESTR 2018R.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT. W Zespole Szkół Technicznych w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 zrealizowano następujące działania:

  • maj 2018 - 10 osób z klasy II i III mechanicznej ukończyło kurs „Spawanie gazowe”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.
  • maj 2018 – 9 osób z klas II i III logistycznych uczestniczyło w  kursie „Operator wózków widłowych”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.
  • maj 2018 - 13 osób z klasy IVTGG i IIITMG ukończyło kurs „Uprawnienia gazowe E dla konserwatorów urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu 5 kPa (wewnątrz budynku)”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.
  • czerwiec 2018 - 4 osoby z klasy II i III mechanicznej ukończyły kurs „Spawanie MAG”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.
  • czerwiec/lipiec 2018 – 10 osób z klas II i III logistycznych uczestniczy w  kursie „Operator wózków widłowych”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.
  • czerwiec 2018 – uczniowie z klas III TLWA, IIITLWB i III TMG uczestniczyli w specjalistycznych zajęciach na Uniwersytecie Zielonogórskim.
  • czerwiec/lipiec/sierpień 2017 - 25 osób z klas II, III i IV uczestniczy w stażach koordynowanych przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową.