Rady Pedagogiczne

HARMONOGRAM PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

DATA

ZADANIA

UWAGI

30 sierpnia 2017     (środa)

Godz. 1100

Rada pedagogiczna:  

1.  Klasyfikacja ostateczna po egzaminach poprawkowych w roku szkolnym 2015/2016.

2.  Podsumowanie wyników egzaminów zewnętrznych.

 

31 sierpnia 2017     (czwartek)

Godz. 1000

Organizacja roku szkolnego 2017/2018 – cz.1

 

13 września 2017

(środa)

Godz. 1540  

Organizacja roku szkolnego 2017/2018 – cz.2

Godz. 1700

Zebrania z rodzicami klas pierwszych

13 października 2017 (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej 

 

20 grudnia 2017    (środa)

Godz. 1600 

  1. Klasyfikacja klas IV
  2. Szkolenie  z zakresu procedur organizowania
    i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (N)
 

3 stycznia 2018    (środa)

Godz. 1600 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – klasyfikacja śródroczna klas I-III

 

7 lutego 2018

(środa)

Godz. 1600 

Rada pedagogiczna – podsumowanie pracy
w pierwszym półroczu 

 

24 kwietnia 2018

(wtorek)

Godz. 1600

Rada pedagogiczna:

  1. Klasyfikacja końcowa klas maturalnych 
  2. Szkolenie z zakresu procedur organizowania
    i przeprowadzania matury w roku 2018
 

19 czerwca 2018  (wtorek)

Godz. 1600

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – klasyfikacja końcowo roczna klas promocyjnych

 

22 czerwca 2018

(piątek)

Godz. 1100 

Rada pedagogiczna – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018