PRAWA WYBORCZE POLEK

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie w naszej szkole gościła dr Małgorzata Szymczak z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas prelekcji, które odbyły się 16 i 23 marca br., pani doktor zaprezentowała temat: "1918-2018. Stulecie praw wyborczych kobiet w Polsce". Wykład dotyczył zarówno sytuacji kobiet na ziemiach polskich oraz przybliżył okoliczności podpisania przez Józefa Piłsudskiego w dniu 28 listopada 1918 r. dekretu o przyznaniu Polkom tych samych praw politycznych, jakie mają mężczyźni. Podczas prelekcji uczniowie poznali także sylwetki pierwszych ośmiu posłanek, które 99 lat temu przekroczyły próg Sejmu.

W wykładzie wzięli udział uczniowie klas IV TGG, IV TE, IV TLW, IV TMW, III TLWA, III TLWB, II TLWA, I TLWA oraz I TE.

16 kwietnia br. zapraszamy na kolejny wykład pt. „Sprawa polska w czasie I wojny światowej”, który poprowadzi dr Ireneusz Wojewódzki z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Anna Roszak