Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zebranie z rodzicami klas I

8 września 2021 r.

Zebranie z rodzicami klas IV

15 września 2021 r.

Spotkania z rodzicami

27 października 2021 r.

Wystawienie propozycji ocen w klasach 4

Zebranie z rodzicami

7 grudnia 2021 r.

8 grudnia 2021 r.

Wystawienie ocen w klasach 4

17 grudnia 2021 r.

Rada klasyfikacyjna

21 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Wystawienie propozycji ocen w klasach promocyjnych

Zebranie z rodzicami

04 stycznia 2022 r.

12 stycznia 2022 r.

Wystawienie ocen w klasach promocyjnych

14 stycznia 2022 r.

Rada klasyfikacyjna

26 stycznia 2022 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

10 stycznia – 06 lutego 2022 r.

Ferie zimowe

 

17 - 28 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Wystawienie propozycji ocen końcowych klas 4

Zebranie z rodzicami

11 kwietnia 2022 r.

 

12 kwietnia 2022 r.

Wystawienie ocen końcowych w klasach 4

 22 kwietnia 2022 r.

Rada klasyfikacyjna

26 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych technikum

29 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Egzamin maturalny

 

4 – 20 maja 2022 r.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

Egzamin zawodowy oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 Kwalifikacje SPL.01, MEC.05, ELE.02:

7 – 19 czerwca 2022 r.

 

Kwalifikacje AU.22, EE.05, MG.19, AU.32, EE.26, MG.44 oraz wszystkie jednoliterowe:

21 czerwca – 6 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

 

Wystawienie propozycji ocen rocznych

Zebranie z rodzicami

 

8 czerwca 2022 r.

8. czerwca 2022 r.

Wystawienie ocen końcowych w klasach promocyjnych

17 czerwca 2022 r.

Rada klasyfikacyjna

22 czerwca 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

Ferie letnie

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).