PARTNERZY

Wywiadówki

WYWIADÓWKI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DATA

KLASY I

KLASY II

KLASY III

KLASY IV

13 września 2017 

(środa)

OBOWIĄZKOWE

poprzedzone spotkaniem
w świetlicy szkolnej
z dyrekcją

-----------

-----------

------------

20 września 2017

(środa)

----------

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

poprzedzone spotkaniem
w świetlicy szkolnej
z dyrekcją

25 października 2017

(środa)

INDYWIDUALNE

INDYWIDUALNE

INDYWIDUALNE

INDYWIDUALNE

22 listopada 2017

(środa)[1]

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen półrocznych (w tym ocen niedostatecznych)

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen półrocznych (w tym ocen niedostatecznych)

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen półrocznych (w tym ocen niedostatecznych)

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen półrocznych (w tym ocen niedostatecznych)

Grudzień 2017

----------

----------

----------

----------

10 stycznia 2018

(środa)

INDYWIDUALNE

Klasyfikacja śródroczna

INDYWIDUALNE Klasyfikacja śródroczna

INDYWIDUALNE Klasyfikacja  śródroczna

INDYWIDUALNE Klasyfikacja śródroczna

Luty 2018

----------

----------

----------

----------

14 marca 2018

(środa)

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych (w tym ocen niedostatecznych)[2]

Kwiecień 2018

----------

----------

----------

----------

16 maja 2018

(środa)[3]

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych (w tym ocen niedostatecznych)

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych (w tym ocen niedostatecznych)

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych (w tym ocen niedostatecznych)

----------

 [1] Wystawienie propozycji ocen półrocznych (w tym negatywnych): klasy IV do 14.11.2017r.;    klasy I-III  do 20.11.2017r.

[2] Wystawienie propozycji ocen końcowych (w tym negatywnych) dla klas maturalnych  do 14.03.2018r. Wystawienie ostatecznych ocen końcowych do 20.04.2018r. Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne 23.04.18r.

[3] Wystawienie propozycji ocen końcowych (w tym negatywnych) dla klas promocyjnych do 14.05.2018r. Wystawienie ostatecznych ocen końcowych do 15.06.2018r. Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające 18.06.2018r.