SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Opiekun główny: p. Paula Wacińska

Opiekunowie pomocniczy: p. Agnieszka Żelek, p. Lucyna Hoffman

 

SPOTKANIA:

 • odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca oraz na bieżąco według potrzeb
 • organizowane są na długiej przerwie (po 4 lekcji) w sali nr 216

 

W ZARZĄDZIE NASZEGO SAMORZĄDU SĄ:

 • PRZEWODNICZĄCA: Kacper Jabłoński, kl. 2 TLB

 

Wkrótce nowe wybory!!!

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest to demokratyczna organizacja działająca na rzecz uczniów i przez nich zarządzana, zatem pole działania SU jest w zasadzie nieograniczone. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU:

Plan prac Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Zaspokajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
 • Wyzwalanie pomysłowości uczniów;
 • Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
 • Wyrabianie umiejętności planowania zadań;
 • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Termin

Zadania

Formy realizacji

wrzesień

 • Wybory
 •  
 • Otrzęsiny klas pierwszych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giełda używanych podręczników

Dzień Chłopaka

 • Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • Kampania wyborcza i wybory do samorządu
 • Otrzęsiny klas pierwszych

Przywitanie na pierwszym spotkaniu przedstawicieli klas pierwszych i zachęcenie ich do wspólnego planowania działań Samorządu na nowy rok szkolny

Przeprowadzenie wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Zapoznanie uczniów z obszarami, na które szczególnie w tym roku szkolnym kładzie się nacisk i omówienie działań, jakie moglibyśmy w tym kierunku zaproponować:

Kształtowanie tożsamości narodowej, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych     

 

Edukacja zdrowotna. Kształtowanie postaw prozdrowotnych – nastawienie na problematykę i profilaktykę covidową  

 

Edukacja ekologiczna

Organizacja giełdy używanych podręczników 

Organizacja Dnia Chłopaka (30 września)

październik

 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
 • Zagospodarowanie tablicy Samorządu
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy

Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji

Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla nauczycieli;

Światowy Dzień Zwierząt (4 października)

listopad

 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 •  
 •  
 • 21 listopada Dzień życzliwości i pozdrowień

 

 

Andrzejki

 • Przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym
 • Udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych
 • Przygotowanie plakatu, na którym uczniowie i nauczyciele będą mogli zapisywać swoje pozdrowienia
 • Kiermasz
 • Andrzejki – gry i zabawy 

grudzień

 • Mikołajki
 • Wigilia szkolna
 • Symbole świąteczne
 • Kiermasz świąteczny
 • Tablica o tematyce bożonarodzeniowej i mikołajkowej
 • Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów
 • Życzenia świąteczne od SU,
 • Zbiórka świąteczna słodyczy i potrzebnych rzeczy dla potrzebujących
  • Szlachetna paczka – zbiórka darów materialnych dla ubogich. Wspólny wybór rodziny z listy potrzebujących pomocy i przygotowanie paczek. Możliwość wyboru przez każda klasę jednej rodziny.
  • Boże Narodzenie – wystrój holu, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły, kiermasz szkolny
  • Mikołajki – Mikołaj z Elfami rozniesie drobne podarunki po klasach
 

styczeń

 • Współpraca z Radą Pedagogiczną

Przygotowanie sprawozdania z działalności SU za I półrocze

Współpraca z Radą Pedagogiczną

luty

 • walentynki

Walentynki na wesoło, poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.

 Próba nawiązania współpracy zewnętrznej na gruncie samorządności

marzec

 • Dzień Kobiet
 • Dzień wiosny
 •  
 • Dzień otwarty – promocja szkoły

Organizacja Dnia Kobiet.

Organizacja Dnia Wiosny, pokaz mody i fryzur, kolorowy tydzień w szkole.

Dzień otwarty – promocja szkoły

kwiecień

 • Wielkanoc

Akcenty świąteczne w szkole, przygotowanie życzeń świątecznych dla nauczycieli

Obchody Zielonego Dnia - zielony tydzień.

maj

 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Akcenty poświęcone temu świętu (dekorowanie  szkoły)

Udział przedstawicieli SU w uroczystościach na terenie miast

Współudział w organizacji Światowego Dnia Zdrowia.

Organizacja Dnia bez Papierosa.

Udział w obchodach Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polski

czerwiec

 • Zakończenie roku szkolnego      
 •  
 •  
 • Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2021/2022

Przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny