ZASTĘPSTWA

Zastępstwa za nauczycieli sprawdzać w dzienniku elektronicznym!!!

 

 

PONIEDZIAŁEK  19.10

 

WTOREK           20.10 

 

ŚRODA              21.10 

Nieobecni: B.Jóźwiak, A.Busz-Rabęda. A.Chalecka, M.Kozłowska

CZWARTEK       22.10 

Nieobecni: B.Jóźwiak, A.Busz-Rabęda. A.Chalecka, M.Kozłowska

PIĄTEK              23.10

 Nieobecni: B.Jóźwiak, A.Busz-Rabęda. A.Chalecka, M.Kozłowska,M.Działabij-Drupka