ZASTĘPSTWA

Zastępstwa za nauczycieli sprawdzać w dzienniku elektronicznym!

 

 

PONIEDZIAŁEK - 8.04.2019

 Nieobecna B.Jóźwiak

WTOREK -  9.042019

 Nieobecna B.Jóźwiak

ŚRODA - 10.04.2019

 

CZWARTEK -  11.04.2019

 

PIĄTEK - 12.04.2019