Zakup pakietu wyposażenia i umundurowania uczniów został zrealizowany z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej

 

SZKOLENIE STRZELECKIE I OGÓLNOWOJSKOWE KLAS 2.

W piątek 16 października odbyła się szkolenie uczniów 2 klas wojskowych w ramach zadania publicznego MON – „Kształtowanie postaw patriotycznych oraz zachęcenie do zawodowej służby wojskowej bądź służby w Wojskach Obrony Terytorialnej poprzez organizację szkolenia strzeleckiego oraz ogólnowojskowego dla 200 uczniów i opiekunów zrzeszonych w organizacjach proobronnych a także klasach mundurowych (wojskowych)”.

W szkoleniu udział wzięła prawie 40-to osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami. W trakcie odbywającego się na terenie naszej szkoły dnia szkoleniowego, nasi uczniowie mogli nabywać wiadomości i doskonalić umiejętności w następującej tematyce:

  1. Ogólne zadania pododdziałów OT w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny.
  2. Skład sekcji lekkiej piechoty WOT oraz zadania poszczególnych żołnierzy.
  3. Podstawowe sygnały dowodzenia- werbalne i niewerbalne.
  4. Poruszanie się żołnierza w składzie podsekcji w tym: rząd, podwójny rząd, sierżant, podwójny sierżant, linia oraz przekształcanie szyków.
  5. Pokonywanie terenów niebezpiecznych metodami: szybką, wolną, kropelkową.
  6. Zajęcia praktyczne na placu szkolnym (boisku itp.) z zagadnień wymienionych w pkt. 4 oraz 5
  7. Zajęcia teoretyczne ze szkolenia strzeleckiego - bezpieczeństwo w szkoleniu strzeleckim (ogniowym), zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką B.L.O.S., postawy strzeleckie, elementy wpływające na celność strzału.

Drugiego dnia szkolenia prowadzone były strzelania z użyciem amunicji bojowej. Relacja wkrótce.

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY - WRZESIEŃ 2020

Już we wrześniu nasi kadeci z Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych mogli kolejny raz szkolić się w ramach wojskowego dnia szkoleniowego. Okazja była wyjątkowa ponieważ było to pierwsze szkolenie praktyczne dla rozpoczynających udział w IV edycji programu MON naszych mechaników i logistyków z klas 3. Także kontynuujący szkolenie uczniowie klas 4 (III edycji) powrócili do szkolenia w formie stacjonarnej, które z uwagi na sytuację związaną z Covid-19 nie mogło odbywać się wiosną. Nasi kadeci podzielni na dwie grupy przebywali na terenie JW – 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańśkim, oraz na strzelnicy garnizonowej w Łochowicach.  Ćwiczone były zagadnienia m. in.  musztra, normy sprawnościowe, budowa broni, wyposażenie indywidualne, szkolenie medyczne, łączność, oraz elementy walki wręcz. Kolejna WDSz w listopadzie.

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY - LUTY 2020r. (2)

W lutym nasi kadeci z biorący udział w szkoleniu w ramach III edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych doskonalili umiejętności taktyki. Szkolenie zorganizowane przez naszą jednostkę patronacką - 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim zabezpieczali instruktorzy z Kompanii Dowodzenia. Szkolenie obyło się na terenie strzelnicy garnizonowej. Uczestniczący w szkoleniu mechanicy i logistycy z klas III, na bojowo ćwiczyli m. in. techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych, działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej, oraz przyjmowanie postaw strzeleckich i łączne czynności do strzelania. Ćwiczenie miało szczególne znaczenie w związku z przygotowywanym 5-cio dniowym obozem szkoleniowym. Kolejne szkolenie w ramach WDSz już w marcu.

PANCERNIACY ZACHĘCAJĄ NASZYCH UCZNIÓW DO SŁUŻBY W CZARNEJ DYWIZJI

W czwartek 23.01.2020r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z przedstawicielami 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego – słynnej „Czarnej Dywizji”. W spotkaniu zorganizowanym na szkolnej sali gimnastycznej zebrali się wszyscy uczniowie naszej szkoły. Spotkanie prowadził oficer Wydziału Wychowawczego Dowództwa 11LDKPanc, kapitan Aleksander Wojas. Pan kapitan podczas bardzo ciekawego wystąpienia przedstawił charakterystykę służby żołnierskiej, a także przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii patrona dywizji - Króla Jana III Sobieskiego. Nasi uczniowie zostali zapoznani także z tradycjami, oraz szlakiem bojowym jednostek, których tradycje kultywuje 11DKPanc. W drugiej części prelekcji ważne informacje dla kandydatów do służby wojskowej podał przedstawiciel WKU w Zielonej Górze – kapitan Mariusz Tatarek. Kapitan Tatarek po spotkaniu prowadziła także indywidualne rozmowy z zainteresowanymi. Spotkanie było też okazją do wstępnego zaplanowania wspólnych przedsięwzięć pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład 11DKPanc, a naszą szkołą. Dzięki temu w przyszłości możliwe będzie uczestnictwo naszych uczniów w „dniach otwartych koszar” i innych ważnych wydarzeniach realizowanych przez pododdziały „Czarnej Dywizji”. Dokumentację fotograficzną ze spotkania przygotowała ppor. Marta Wieliczko.