Zakup pakietu wyposażenia i umundurowania uczniów został zrealizowany z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej

 

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY - MARZEC 2023

W marcu na terenie 5bsap w Krośnie Odrzańskim nasi kadeci z klas wojskowych doskonalili umiejętności żołnierskiego rzemiosła w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

Tym razem zakresem szkolenia było m. in. Terenoznawstwo, działania taktyczne, oraz elementy walki w bliskim kontakcie.

Pod okiem instruktorów krośnieńskiego batalionu dowiedzieli się jak wyznaczać położenie na podstawie słońca, gwiazd i czynników przyrodniczych. Ćwiczyli działania podczas kontaktu ogniowego. Najwięcej wysiłku kosztowało ich jednak ćwiczenia walki wręcz w formie zapasów, oraz elementy walki z bronią.

Kolejne szkolenie – jeszcze w tym miesiącu.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE UCZNIÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH 2022

W środę 9 listopada na szkolnym boisku odbyło się tradycyjnie Uroczyste Ślubowanie Uczniów Wojskowych Klas Mundurowych. Jak zawsze w naszej szkole uroczystość wiąże się bezpośrednio z obchodami Narodowego Dnia Niepodległości. Punktualnie o godzinie 12:00 na szkolnym boisku zebrała się cała społeczność szkolna. Uroczystość odbywała się w oparciu o ceremoniał wojskowy. W uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście – Wicekurator Oświaty, dyrektorzy szkół, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele lokalnych mediów, oraz duże grono rodziców. Po uroczystości odbyła się także część artystyczna. Ślubowanie stało się w naszej szkole uroczystością na stałe wpisaną w kalendarz szkolnych. Za organizację i prowadzenie uroczystości odpowiedzialni byli nasi nauczyciele – Grzegorz Mentel, Dawid Matusiak i Lucyna Hoffman.

OBÓZ WOJSKOWY 2022r.

W dniach 6-10 czerwca 22 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika wzięło udział w zaplanowanym pięciodniowym obozie szkoleniowym w warunkach poligonowych, który został zrealizowany na terenie wojskowej jednostki patronackiej w 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim. 
Niniejszy obóz jest obowiązkowy dla uczniów naszej szkoły, którzy wybrali profil wojskowy gdyż szkoła uczestniczy programie Ministerstwo Obrony Narodowej pn. „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Projekt ma formę zajęć teoretycznych (dodatkowe godziny lekcyjne z przedmiotu „Edukacja Wojskowa”) oraz praktycznych w ramach „wojskowych dni szkoleniowych” odbywających się raz w miesiącu oraz wspomnianego pięciodniowego obozu poligonowego. Praktyka odbywają się przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. W przypadku ZST jest to 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim.
Szkoły o profilu wojskowym jako innowacji pedagogicznej cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Możliwość tworzenia CWKM (Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe), które są stopniowo wygaszane oraz OPW (Oddziały Przygotowania Wojskowego) jako rozwiązanie systemowe, stanowią wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym a ponadto zwiększają upowszechnianie edukacji w zakresie obronności Państwa. Rezultatem owych programów jest zwiększenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych oraz ochotników w Wojska Obrony Terytorialnej.
Nasi Absolwenci po ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminów z edukacji wojskowej mogą liczyć na:
  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach- dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych,
  • stałe konsultacje (już w czasie realizacji nauki) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień (Wojskowe Centrum Rekrutacji) w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
Część naszych absolwentów wybrało właśnie wojskową karierę zawodową jako swoją przyszłość Z tego miejsca życzymy im samych sukcesów oraz awansów i wielu na pagonach.
Niedługo koniec roku szkolnego 2021/2022 i wakacje. Dla części osób jest to czas na odpoczynek a dla innych czas na podjęcie decyzji o wyborze szkoły średniej. Zapraszamy do wybrania naszej palcówki o profilu innowacji wojskowej. 
Do zobaczenia 
Koordynatorzy Klas Wojskowych ZST

SZKOLENIA OGÓLNOWOJSKOWE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

W dniach 3-4 marca br. uczniowie ZST o profilu wojskowym wraz z nauczycielem przedmiotu Edukacja Wojskowa - Panem Dawid Matusiak udali się 
na wizytację do Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej- dzięki zaproszeniu od Pana Marek Idaszek - Koordynatora Klas Wojskowych tejże szkoły. Obie placówki biorą udział w programie Ministerstwo Obrony Narodowej pn. "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".
Wizytacja miała na celu:
- zintensyfikować współpracę w obszarze szkoleń ogólnowojskowcyh pomiędzy obiema placówkami,
- zawiązanie nowych znajomości pomiędzy samymi uczniami tego samego profilu nauczania,
- wymianie poglądów i doświadczeń w zakresie prowadzonej edukacji wojskowej w obu placówkach szkolnych,
- ukazanie uczniom ZST cyklu szkoleniowego jaki odbywa się w innych szkołach o tym samym profilu,
- poprawę sprawności fizycznej uczniów poprzez zajęcia sportowe w tym także zajęcia z samoobrony i systemy walki wręcz zorganizowane przez Pana Marcin Grzybowski
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości uczniów poprzez zajęcia sportowe i rywalizację w nich obu szkół z poszanowaniem zasad Fair Play.
- ukazanie nowoczesnych technologii szkoleniowych jakie są na wyposażeniu szkoły w Środzie Wielkopolskiej- m.in. Strzelecki System Szkolno Treningowy „POJEDYNEK” sfinansowany ze środków Ministerstwo Obrony Narodowej,
- doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów obu szkół poprzez wspólną organizację zajęć ogólnowojskowcych (punktów nauczania) z następujących zagadnień:
1. Budowa i właściwości bojowe broni, amunicji oraz granatów.
2. Składanie i rozkładanie broni.
3. Zajęcia z "zielonej taktyki" w tym: skład sekcji lekkiej piechoty, komunikacja niewerbalna, szyki marszowe, pokonywanie terenów niebezpiecznych metodą na szybko, wolno oraz metodą kropelkową.
4. Zajęcia medyczne m.in.: pierwsza pomoc przedmedyczna oraz RKO, indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza, zakładanie stazy taktycznej,
5. Postawy Strzeleckie oraz poruszanie się żołnierza na polu walki - pojedynko oraz w składzie sekcji dwu i czteroosobowej,
6. Musztra indywidualna oraz zespołowa.
Warto podkreślić, iż instruktorami na powyższych punktach nauczania byli sami uczniowie (po jednym z każdej szkoły) a całe zajęcia koordynowali nauczyciele klas wojskowych. Nie zabrakło także czasu na współne ognisko integracyjne jak i rozmów nocnych podczas pełnienia służby dyżurnej ????