Logistyk (klasa wojskowa)

Mechanik (klasa wojskowa)

PARTNERZY

ŚWIĘTO 11 BATALIONU REMONTOWEGO W ŻAGANIU

29 maja uczniowie klas wojskowych z naszej szkoły mieli okazję wspólnie z żołnierzami 11 Batalionu Remontowego z Żagania wsiąść udział w uroczystości związanej ze świętem batalionu. Uroczystość miała miejsce na terenie  Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Tegoroczna uroczystość  to także okazja do podkreślenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także 29 maja to Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Prawdziwym zaszczytem była możliwość ustawienia się naszej szkolnej kompani w szyku wraz z pododdziałami 11BRem, oraz możliwość przemaszerowania w defiladzie. Podczas całej uroczystości oraz defilady kompanią wzorowo dowodził nasz mechanik – Patryk Miśtak z klasy 2TMW. Po uroczystości, na zaproszenie Dowódcy 11BRem – ppłk Ireneusza Maślanki nasi uczniowie wzięli udział w organizowanym na terenie muzeum pikniku, gdzie mieli okazję posilić się, ale także zwiedzić obiekty muzealne oraz zaglądnąć do prezentowanego sprzętu wojskowego. Największym zainteresowaniem cieszył się czołg – słynny T34, który nasi mechanicy niestrudzenie starali się uruchomić.

LOGISTYCY NA ZAJĘCIACH W 5LPART

W dniu 19. kwietnia klasy pierwsze i drugie logistyczne wraz z opiekunami gościły w 5 Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie. Uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych przez instruktorów w zakresie:

  • łączności tj. zapoznanie się z radiostacją, nawiązywanie łączności, zmienianie częstotliwości    nadawania, przekazywania informacji,
  • okopywania się na polu walki,
  • FlyEye czyli bezzałogowy statek powietrzny przeznaczony do bliskiego rozpoznania,
  • namierzania celu z uwzględnieniem warunków pogodowych, ukształtowania terenu i odległości.

Z dobrymi humorami i zdobytą wiedzą opuścili plac ćwiczebno-poligonowy.

Opiekun Agnieszka Żelek

ŚWIĘTO WOJSK INŻYNIERYJNYCH 2018

W dniu 16 kwietnia, w Siłach Zbrojnych RP, obchodzone jest Święto Wojsk Inżynieryjnych - Dzień Sapera. Święto obchodzi się na pamiątkę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku. W tym roku uroczystości związane ze Świętem zostały zorganizowane w dniu 13 kwietnia. Jak co roku, w uroczystości zorganizowanej przez 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim, mieli zaszczyt wziąć udział uczniowie klas mundurowych z naszej szkoły. Punktualnie o godzinie 10:00 w porcie rzecznym w Krośnie Odrzańskim ustawiły się pododdziały krośnieńskiego batalionu, uzupełnione o młodych żołnierzy kończących służbę przygotowawczą. Nasi uczniowie wzięli udział w uroczystości podzieleni na dwa pododdziały,  Szczególnym wyróżnieniem dla naszych uczniów była możliwość uczestnictwa w uroczystości razem z pododdziałami 5KBSap, oraz przemarsz w defiladzie kończącej obchody święta. Za możliwość aktywnego udziału w obchodach Święta Wojsk Inżynieryjnych serdecznie dziękujemy Dowódcy 5KBSap – ppłk Sławomirowi Osmelakowi.

MECHANICY NA ZAJĘCIACH W 11 BATALIONIE REMONTOWYM W ŻAGANIU.

Tuż przed feriami zimowymi (8.02.2018r.) nasi mechanicy udali się na kolejne zajęcia związane z innowacją wojskową. Tym razem nieco dalej niż zwykle bo do Żagania, gdzie stacjonuje trzon wojsk wchodzących w skład  „Czarnej Dywizji”. Celem zajęć było zapoznanie naszych uczniów z zadaniami realizowanymi przez 11Brem. Na miejscu, w garnizonie grupę uczniów ZST przywitał por. Marek Cieplicki, który przedstawił plan naszej wizyty, oraz przekazał przygotowane przez Dowódcę informatory. Następnie w kolumnie czwórkowej udaliśmy się na obiekty warsztatowe, na których żołnierze i pracownicy cywilni demonstrowali i omawiali wyposażenie i czynności prowadzone na co dzień w 11BRem. W trakcie naszego pobytu mogliśmy zobaczyć m. in. warsztat sprzętu łączności, stacje diagnostyczną oraz halę remontową ciężkiego sprzętu gąsienicowego. W hali remontowej największym zainteresowaniem cieszył się najnowocześniejszy czołg naszej armii - Leopard 2A5, oraz współpracujący z nim wóz zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 2. Na hali remontowej można było także zobaczyć bojowy wóz piechoty BWP-1, oraz samobieżną haubicę  2S1 Goździk. Przede wszystkim nasi mechanicy, obserwowali czynności bezpośrednio związane ze swoim przyszłym zawodem –obróbkę skrawaniem, spawalnictwo, oraz montaż maszyn i urządzeń. Dzięki temu, mogli przekonać się, że wiedza i umiejętności zdobywane podczas nauki zawodu są niezbędne także podczas służby wojskowej, szczególnie w pododdziałach remontowych. Uwagę naszych uczniów przykuwali także przemieszczający się po terenie garnizonu żołnierze armii U.S.A. Za możliwość obserwacji pracy żołnierzy 11Brem w Żaganiu dziękujemy Dowódcy - ppłk Ireneuszowi Maślance. Przedsięwzięcie koordynował, oraz wykonywał zdjęcia Nieetatowy Rzecznik Prasowy Dowódcy 11 batalionu remontowego - por. Marek Cieplicki. Opiekunami w czasie zajęć byli nauczyciele - ks. Damian Kołodziej i Krzysztof Rogowski.