Logistyk (klasa wojskowa)

Mechanik (klasa wojskowa)

MECHANICY ODWIEDZILI 11BREM W ŻAGANIU

Stałym punktem programu szkolenia naszych mechaników jest wizyta w 11 Batalionie Remontowym w Żaganiu. W tym roku wyjazd ten odbył się 29 listopada. W szkoleniu wzięli udział nasi kadeci z 1 i 2 klasy o profilu technik mechanik. Zajęcia zorganizowane był tak, aby w pełni zapoznać naszych mechaników z zadaniami realizowanymi przez 11brem, oraz zapotrzebowanie SZRP na wykwalifikowanych fachowców – mechaników.

W trakcie pobytu można było  zobaczyć m. in. warsztat sprzętu łączności, stacje diagnostyczną oraz halę remontową ciężkiego sprzętu gąsienicowego. W hali remontowej największym zainteresowaniem cieszyły się czołgi - Leopard 2A4 i 2A5. Na hali remontowej można było także zobaczyć bojowe wozy piechoty BWP-1 (w różnej konfiguracji), oraz samobieżną haubicę  2S1 Goździk. Uczniowie odwiedzili także mobilny warsztat naprawy sprzętu optycznego, oraz kuźnię, gdzie obserwowali proces przecinania tlenem elementów stalowych. Podczas zajęć uczniowie zadawali pytania, na które szczegółowo odpowiadali żołnierze i pracownicy cywilni batalionu. Uczniowie chętnie zaglądali we wszystkie zakamarki remontowanego sprzętu, a dzięki możliwości zajęcia miejsca wewnątrz pojazdów mogli poczuć się jak członkowie załogi. Pod koniec wizyty mechanicy mogli obserwować przejazd czołgu Leopard podczas zajmowania miejsca na hali remontowej – była to ogromna atrakcja dla naszych młodych żołnierzy. Za możliwość przeprowadzenia zajęć serdecznie dziękujemy dowódcy 11BRem – ppłk Ireneuszowi Maślance.

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY W LISTOPADZIE

Zgodnie z harmonogramem „Programu Pilotażowego” MON, mechanicy i logistycy z 3 klas wojskowych wzięli udział comiesięcznym Wojskowym Dniu Szkoleniowym. Tym razem szkolenie przeprowadzone było na obiektach partnerskiej jednostki – 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim.

Po przyjeździe, na placu apelowym naszych kadetów przywitał Dowódca – ppłk Sławomir Osmelak. Uczniowie zostali zapoznani z tematyka zajęć, organizacją i warunkami bezpieczeństwa. Po podzieleniu na grupy udali się na wyznaczone punkty nauczania. W listopadzie nasi młodzi żołnierze mieli okazję ćwiczyć m. in. Rzut granatem z różnych postaw, budowę broni, przyjmowanie postaw strzeleckich i łączne czynności do strzelania, a także ćwiczyć strzelanie z wykorzystaniem trenażera „cyklop”. Za przeprowadzenie ćwiczeń odpowiadali żołnierze kompani drogowo – mostowej 5bsap.

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY W PAŹDZIERNIKU

Zgodnie z harmonogramem „Programu Pilotażowego” MON w październiku uczniowie klas wojskowych poświęcili kolejny dzień na szkolenie organizowane przez jednostkę patronacką – 5KBSap w Krośnie Odrzańskim. Tym razem tematyka skoncentrowana była na szkoleniu strzeleckim i taktyce. W tym celu, wraz z instruktorami z bsap nasi kadeci udali się do Wędrzyna, aby ćwiczyć na symulatorze pola walki „Śnieżnik”. Podzieleni na sekcje mieli okazję ćwiczyć strzelanie w formie scenariusza bojowego. Podczas ćwiczeń do dyspozycji sekcji były Karabinki AKS, karabin maszynowy UKM 2000, oraz granatnik przeciwpancerny RPG. Umiejętności strzeleckie nasi kadeci będą doskonalić także niebawem, podczas drugiej edycji obozu strzeleckiego organizowanego przez stowarzyszenie CAMP – X. Kolejny WDSz w listopadzie.

PIERWSZA EDYCJA SZKOLENIA STRZELECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS WOJSKOWYCH.

     W ramach udziału w „Pilotażowym Programie Wspierania Szkół Ponadgimanzjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych  Klas Mundurowych”, zrealizowano „Zadanie 13” polegające na przeprowadzeniu szkolenia strzeleckiego. W pierwszej edycji szkolenia wzięło udział 30 uczniów i 3 nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w szkoleniu to nasi mechanicy i logistycy z klas wojskowych, a z grona pedagogicznego przeszkoleni zostali nauczyciele ZST: Lucyna Hoffman, Krzysztof Rogowski i Łukasz Szerszenowicz, którzy pełnili jednocześnie rolę opiekunów. Szkolenie trwało 3 dni i zostało przeprowadzone przez stowarzyszenie CAMP – X na terenie strzelnicy w Babimoście. Dni szkoleniowe były wypełnione intensywnym szkoleniem, którego ukoronowaniem było strzelanie z broni bojowej. W pierwszym dniu szkoleniowym uczestnicy zostali zapoznani z warunkami bezpieczeństwa , ćwiczyli także budowę i obsługę  broni, a także przyjmowanie właściwych postaw strzeleckich. W kolejnych dniach najwięcej było strzelania - do najciekawszych należy zaliczyć: z karabinka AKM (w postawie stojącej, klęczącej i leżącej), strzelby Mosberg 500 i pistoletu Glock 17. Ciekawe były także zajęcia z taktyki zorganizowane w formie drużynowego pojedynku 4x4 w oparciu o repliki broni ASG. Po zajęciach typowo strzeleckich, w miejscu zakwaterowania realizowane były ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną szkolnych kadetów. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat poświadczający udział w szkoleniu i nabyte umiejętności. W listopadzie, kolejnych 30 naszych uczniów weźmie udział w drugiej edycji szkolenia.