Zakup pakietu wyposażenia i umundurowania uczniów został zrealizowany z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej

 

WDSz, marzec 2021

Wyjątkowy czas wymaga wyjątkowych rozwiązań. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną odbywający się w marcu Wojskowy Dzień Szkoleniowy miał charakter kameralny. Nasi uczniowie, uczestnicy programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ćwiczyli taktykę w terenie  wokół szkoły. Dobrze, że nasza lokalizacja sprzyja organizacji tego typu zajęć. Kolejne wydarzenia miejmy nadzieję, że wkrótce.

SZKOLENIE STRZELECKIE I OGÓLNOWOJSKOWE KLAS 2.

W piątek 16 października odbyła się szkolenie uczniów 2 klas wojskowych w ramach zadania publicznego MON – „Kształtowanie postaw patriotycznych oraz zachęcenie do zawodowej służby wojskowej bądź służby w Wojskach Obrony Terytorialnej poprzez organizację szkolenia strzeleckiego oraz ogólnowojskowego dla 200 uczniów i opiekunów zrzeszonych w organizacjach proobronnych a także klasach mundurowych (wojskowych)”.

W szkoleniu udział wzięła prawie 40-to osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami. W trakcie odbywającego się na terenie naszej szkoły dnia szkoleniowego, nasi uczniowie mogli nabywać wiadomości i doskonalić umiejętności w następującej tematyce:

  1. Ogólne zadania pododdziałów OT w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny.
  2. Skład sekcji lekkiej piechoty WOT oraz zadania poszczególnych żołnierzy.
  3. Podstawowe sygnały dowodzenia- werbalne i niewerbalne.
  4. Poruszanie się żołnierza w składzie podsekcji w tym: rząd, podwójny rząd, sierżant, podwójny sierżant, linia oraz przekształcanie szyków.
  5. Pokonywanie terenów niebezpiecznych metodami: szybką, wolną, kropelkową.
  6. Zajęcia praktyczne na placu szkolnym (boisku itp.) z zagadnień wymienionych w pkt. 4 oraz 5
  7. Zajęcia teoretyczne ze szkolenia strzeleckiego - bezpieczeństwo w szkoleniu strzeleckim (ogniowym), zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką B.L.O.S., postawy strzeleckie, elementy wpływające na celność strzału.

Drugiego dnia szkolenia prowadzone były strzelania z użyciem amunicji bojowej. Relacja wkrótce.

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY - WRZESIEŃ 2020

Już we wrześniu nasi kadeci z Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych mogli kolejny raz szkolić się w ramach wojskowego dnia szkoleniowego. Okazja była wyjątkowa ponieważ było to pierwsze szkolenie praktyczne dla rozpoczynających udział w IV edycji programu MON naszych mechaników i logistyków z klas 3. Także kontynuujący szkolenie uczniowie klas 4 (III edycji) powrócili do szkolenia w formie stacjonarnej, które z uwagi na sytuację związaną z Covid-19 nie mogło odbywać się wiosną. Nasi kadeci podzielni na dwie grupy przebywali na terenie JW – 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańśkim, oraz na strzelnicy garnizonowej w Łochowicach.  Ćwiczone były zagadnienia m. in.  musztra, normy sprawnościowe, budowa broni, wyposażenie indywidualne, szkolenie medyczne, łączność, oraz elementy walki wręcz. Kolejna WDSz w listopadzie.

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY - LUTY 2020r. (2)

W lutym nasi kadeci z biorący udział w szkoleniu w ramach III edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych doskonalili umiejętności taktyki. Szkolenie zorganizowane przez naszą jednostkę patronacką - 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim zabezpieczali instruktorzy z Kompanii Dowodzenia. Szkolenie obyło się na terenie strzelnicy garnizonowej. Uczestniczący w szkoleniu mechanicy i logistycy z klas III, na bojowo ćwiczyli m. in. techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych, działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej, oraz przyjmowanie postaw strzeleckich i łączne czynności do strzelania. Ćwiczenie miało szczególne znaczenie w związku z przygotowywanym 5-cio dniowym obozem szkoleniowym. Kolejne szkolenie w ramach WDSz już w marcu.