Szczegółowe informacje, terminy i konieczne dokumenty znajdują się na stronie Urzędu Miasta - TUTAJ

Aktualna lista kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja w ZST na rok szkolny 2018/2019

 

TECHNIKUM 

Technik logistyk  z innowacją wojskową

 • Kwalifikacja 1 - AU.22. Obsługa magazynów
 • Kwalifikacja 2 - AU.32. Organizacja transportu
 
Technik logistyk
 • Kwalifikacja 1 - AU.22. Obsługa magazynów
 • Kwalifikacja 2 - AU.32. Organizacja transportu

Technik mechanik z innowacją wojskową 

 • Kwalifikacja 1 - MG.19. Użytkowanie obrabiarek numerycznych
 • Kwalifikacja 2 - MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń   

Technik mechanik

 • Kwalifikacja 1 - MG.19. Użytkowanie obrabiarek numerycznych
 • Kwalifikacja 2 - MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń   

Technik elektryk

 • Kwalifikacja 1 - EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Kwalifikacja 2 - EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Technik gazownictwa
 • Kwalifikacja 1 - BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
 • Kwalifikacja 2 - BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Technik automatyk

 • Kwalifikacja 1 - EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
 • Kwalifikacja 2 - EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
Technik geolog
 • Kwalifikacja 1 - RL.25. Wykonywanie prac geologicznych
 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
 

Operator obrabiarek skrawających

 • Kwalifikacja 1 - MG.19. Użytkowanie obrabiarek numerycznych

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

 • Kwalifikacja 1 - MG.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Elektryk

 • Kwalifikacja 1 - EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy kwalifikacyjne obejmują kwalifikacje zgodne z prowadzonymi w ramach technikum.

Kursy uruchamiane są indywidualnie po zebraniu wymaganej ilości podań.

 
TERMINY
 
 DOKUMENTY
 

 

 ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA: