Rekrutacja w ZST na rok szkolny 2021/2022

 

 

Kierunki na które prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 , oraz niezbędne dokumenty zamieszczone są poniżej:

 

TECHNIKUM 5-LETNIE (po szkole podstawowej)

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY   

 • Kwalifikacja 1 - TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych

Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

Technik logistyk (klasa wojskowa)

 • Kwalifikacja 1 - SPL.01. Obsługa magazynów
 • Kwalifikacja 2 - SPL.04. Organizacja transportu

 Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

Technik logistyk

 • Kwalifikacja 1 - SPL.01. Obsługa magazynów
 • Kwalifikacja 2 - SPL.04. Organizacja transportu

Informacje o zawodzie na stronie Naboru

Technik mechanik (klasa wojskowa)

 • Kwalifikacja 1 - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja 2 - MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

Technik mechanik

 • Kwalifikacja 1 - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja 2 - MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

Technik elektryk

 • Kwalifikacja 1 - ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Kwalifikacja 2 - ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

Technik automatyk

 • Kwalifikacja 1 - ELM.01. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
 • Kwalifikacja 2 - ELM.02. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki

Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

Dokumenty do pobrania:

1) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - TUTAJ
2) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających - ZAŁĄCZNIK NR 1;
3) wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata - ZAŁĄCZNIK NR 2;
4) zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021-2022 - ZAŁĄCZNIK NR 3;
5) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją - ZAŁĄCZNIK NR 4;
6) terminy postępowania rekrutacyjnego 2021-2022 - ZAŁĄCZNIK NR 5;
7) rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów - ZAŁĄCZNIK NR 6;
8) rozporządzenie MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego - ZAŁĄCZNIK NR 7;
9) potwierdzenie woli podjęcia nauki - ZAŁĄCZNIK NR 8;
10) poradnik dla kandydata, absolwenta ośmioletniej szkoły podstaw - TUTAJ
 
 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
 
W 2021 roku nie jest prowadzony nabór do szkoły branżowej
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy kwalifikacyjne obejmują kwalifikacje zgodne z prowadzonymi w ramach technikum.

Kursy uruchamiane są indywidualnie po zebraniu wymaganej ilości podań.

 

 

 ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA: