PARTNERZY

     Po raz czternasty nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu wspomagającego rekrutację.

 

    Przy pomocy dedykowanej platformy informacyjnej, będziecie mogli poznać ofertę szkół, wypełnić podanie o przyjęcie oraz sprawdzić wyniki rekrutacji

 

     Możesz od razu wypełnić wniosek klikając przycisk poniżej, lub dodawać pojedynczo wybrane  oddziały klikając przycisk "dodaj oddział" znajdujący się bezpośrednio pod każdym z zawodów

 

 Aktualna lista kierunków, na które prowadzona jest rekrutacja w ZST na rok szkolny 2017/2018

 

TECHNIKUM 

Technik logistyk  z innowacją wojskową

 • Kwalifikacja 1 (A30) – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • Kwalifikacja 2 (A31) – zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • Kwalifikacja 3 (A32) – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Technik logistyk
 • Kwalifikacja 1 (A30) – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • Kwalifikacja 2 (A31) – zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • Kwalifikacja 3 (A32) – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Technik mechanik z innowacją wojskową 
 • Kwalifikacja 1 (M19) – użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja 2 (M44) – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń   

Technik mechanik 
 • Kwalifikacja 1 (M19) – użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja 2 (M44) – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  

Technik elektryk
 • Kwalifikacja 1 (E07) – montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Kwalifikacja 2 (E08) – montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Kwalifikacja 3 (E24) – eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik gazownictwa
 • Kwalifikacja 1 (B23) - organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
 • Kwalifikacja 2 (B24) - organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Technik automatyk
 • Kwalifikacja 1 (E.32) Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
 • Kwalifikacja 2 (E.33) Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Technik geolog
 • Kwalifikacja 1 (R25) – wykonywanie prac geologicznych

 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
 

Operator obrabiarek skrawających

 • Kwalifikacja 1 (M19) - Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

 • Kwalifikacja 1 (M16) - Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Elektryk

 • Kwalifikacja 1 (E07) – montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy kwalifikacyjne obejmują kwalifikacje zgodne z prowadzonymi w ramach technikum.

Kursy uruchamiane są indywidualnie po zebraniu wymaganej ilości podań.

 
PROCEDURY
 

Wszystkie informacje dla kandydatów na stronie Urzędu Miasta - TUTAJ

 

Ważne Daty

Dokumenty:

Poradnik kandydata

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

Karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

 

 
 
 

 

 

 ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA: