Prawo oświatowe

strona w budowie

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2017r., poz 2198 i 2203) [plik]

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz 59   i 949) [plik]

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz 60) [plik]

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz 2203) [plik]