Ważne wydarzenia

01. 09. 1961    Otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących
1962                Dyrektorem zostaje inż. Jerzy Dubowik
1961 - 1970    Szkoła funkcjonuje w różnych budynkach na terenie Zielonej Góry m. in.                     w:
1962 - 1963    w budynku Szkoły Podstawowej nr 10
1963 - 1965    w budynku Szkoły Podstawowej nr 7
1965 - 1970    w budynku Szkoły Podstawowej nr 7
1962 - 1967    Szkoła funkcjonuje jako Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Lubuskiej Fabryki Zgrzeblarek w Zielonej Górze
1967 - 1968    Szkoła funkcjonuje jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących                     w Zielonej Górze
1968 - 1978    określa się szkołę jako Międzyzakładową Szkołę Zawodową dla                     Pracujących przemysłu metalowego w Zielonej Górze
1970.09.01    rozpoczęto kształcenie w nowo powstałym obiekcie szkolnym przy ul.                    Wrocławskiej 65a
1972              dyrektorem zostaje mgr Jarosław Merena
1978 - 1991    szkoła istnieje jako Zespół Szkół Zawodowych ZZPM "Zastal" im. M.                    Nowotki w Zielonej Górze
1990             dyrektorem zostaje mgr Jan Wiśniewski
1991             szkoła przechodzi pod Kuratorium Oświaty i zostaje Zespołem Szkół                   Zawodowych nr 1
1995             szkołę przejmuje Urząd Miasta w Zielonej Góry
1995             powstaje nowoczesny typ szkoły Liceum Techniczne z profilami:
                  - usługowo - gospodarczym
                  - ekonomiczno - administracyjnym
                  - mechaniczno - technologicznym
1997.09.01    powstaje Lubuska Szkoła Piłkarstwa Młodzieżowego
1999             szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
1999.04.30    szkoła obiera za patrona Mikołaja Kopernika
01.09.2007 dyrektorem zostaje mgr Jacek Karbownik

2010 dyrektorem zostaje mgr Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz