PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

PODSUMOWANIE - II SEMESTR 2018R.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT. W Zespole Szkół Technicznych w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 zrealizowano następujące działania:

  • maj 2018 - 10 osób z klasy II i III mechanicznej ukończyło kurs „Spawanie gazowe”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.
  • maj 2018 – 9 osób z klas II i III logistycznych uczestniczyło w  kursie „Operator wózków widłowych”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.
  • maj 2018 - 13 osób z klasy IVTGG i IIITMG ukończyło kurs „Uprawnienia gazowe E dla konserwatorów urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu 5 kPa (wewnątrz budynku)”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.
  • czerwiec 2018 - 4 osoby z klasy II i III mechanicznej ukończyły kurs „Spawanie MAG”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.
  • czerwiec/lipiec 2018 – 10 osób z klas II i III logistycznych uczestniczy w  kursie „Operator wózków widłowych”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.
  • czerwiec 2018 – uczniowie z klas III TLWA, IIITLWB i III TMG uczestniczyli w specjalistycznych zajęciach na Uniwersytecie Zielonogórskim.
  • czerwiec/lipiec/sierpień 2017 - 25 osób z klas II, III i IV uczestniczy w stażach koordynowanych przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. 

RELACJA Z TARGÓW EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W ZIELONEJ GÓRZE

26 kwietnia 2018r. odbyły się targi edukacyjno-zawodowe zorganizowane w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Działanie było realizowane ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT".  Marcel Urbański, Aleksandra Majewska, Damian Galanty i Izabela Bogulak wraz z opiekunami reprezentowali Zespół Szkół Technicznych na zorganizowanym stoisku. Obecność uczniów naszej szkoły na targach była ważnym elementem budowania samoświadomości zawodowej młodzieży oraz cennym źródłem informacji na temat planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie klas IITLWA i I TLWA mieli możliwość zwiedzania targów i poznania oferty placówek kształcenia na poziomie średnim i wyższym. Doradcy zawodowi umożliwi zainteresowanym wykonanie testów zawodoznawczych, z czego wielu skorzystało. Na targach zaprezentowano ofertę zgodnie z oczekiwaniami odwiedzających.

Agnieszka Skórzewska i Sylwia Wiśniewska

TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Miasto Zielona Góra zaprasza uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w targach edukacyjno-zawodowych, które odbędą się 26 kwietnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Targi to inicjatywa o charakterze cyklicznym realizowana w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”. Celem wydarzenia jest przede wszystkim zapoznanie młodzieży z aktualną ofertą edukacyjną szkół wyższych, policealnych oraz zawodowych, a także przygotowanie jej do świadomego oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnictwo w targach sprzyja także kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i proaktywnych oraz umacnianiu samoświadomości młodzieży w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych.

W tegorocznych targach swój udział potwierdziły nie tylko wiodące uczelnie wyższe z regionu oraz pobliskich województw, ale także lokalne szkoły policealne i zawodowe (technika i szkoły branżowe) oraz szereg instytucji reprezentujących tzw. otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym m.in.: agencje zatrudnienia, instytucje rynku pracy, potencjalni pracodawcy oraz przedstawiciele trzeciego sektora. 

Podczas targów odbędzie się także cykl prelekcji na temat automotywacji, a uczniowie zainteresowani diagnostyką doradczą będą mogli skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych, którzy pomogą w określeniu ich predyspozycji oraz zainteresowań, jak również doradzą w wyborze zawodu oraz dalszego kierunku kształcenia.

Jeżeli zależy Ci na dobrym wyborze szkoły, a rozwój zawodowy odgrywa dla Ciebie kluczową rolę,

Nie czekaj! Przyjdź na targi i daj się poznać!

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Lista wystawców - TUTAJ

Plakat - TUTAJ

SUKCESY NA OLIMPIADACH

OLIMPIADA z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową jest organizowana, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 314 uczniów z całej Polski, do których w dniu 3 lutego zostały wysłane drogą mailową zadania drugiego etapu. Drugi etap potrwa do 15 marca 2018 roku do godziny 24.00. Zespół Szkół Technicznych reprezentować będą w tym przedsięwzięciu:

Piotr Effenberg z 4 TMW

Kamil Rafalik z 2 TLWB.

 

W marcu 2018r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych:

Wojciech Faltyn 3TMG

Borys Sobiech 3 TMG

Marceli Urbański 3 TMG

będą reprezentować placówkę w II etapie Olimpiady o ubezpieczeniach społecznych w ramach projektu „Lekcje z ZUS”, który odbędzie się w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Kupieckiej w Zielonej Górze.

Sylwia Wiśniewska i Agnieszka Skórzewska