Egzaminy poprawkowe

Grafik egzaminów poprawkowych (klasy promocyjne)

 

27 sierpnia 2018 (poniedziałek)

cz. pisemna – godzina 1130           cz. ustna – ok. godzina 1300  

Przedmiot

Sala

 Język polski  212
 Przedmioty zawodowe logistyczne  217
 Przedmioty zawodowe elektryczne  114
 Przedmioty zawodowe mechaniczne  01

 

28 sierpnia 2018 (wtorek)

cz. pisemna – godzina 900          cz. ustna – ok. godzina 1030

Przedmiot

Sala

 Matematyka  207
 Fizyka  114

 

Zagadnienia na egzaminy poprawkowe

matematyka - klasa 4 - B. J.

matematyka - klasa 4 - J. B.

matematyka - 1TLWA - J. B.

matematyka - 1TMW - J. B.

matematyka - 2TMW - J. B.

matematyka - 3TMG - J. B.

matematyka - klasa 4 - A. Ch.

matematyka - klasa 1 - A. Ch.

matematyka - klasa 3 - A. Ch.

j. polski - klasa 4 - R. R.-G.

j. polski - klasa 1 - R. R.-G.

j. polski - klasa 4 - E. M.

j. polski - klasa 1  - I. F.

j. polski - klasa 2 - I. F.

fizyka - klasa 1 - J. C.

fizyka - klasa3 - J. C.

prz. zawodowe mechaniczne - klasa 4 - K. R.

prz. zawodowe mechaniczne - klasa 2 - M. K.

prz. zawodowe elektryczne - klasa 1 - J. C.

procesy magazynowe - klasa 1 - A. C.

środki techniczne w procesie transportowym - klasa 2 - A. Ż.

 

 

Egzaminy poprawkowe maturalne

egzaminy pisemne: 21 sierpnia 2018r. (wtorek) godz. 900

matematyka, język polski - sala 224

język angielski - sala 221

 

 oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

nowa matura

stara matura

 

EGZAMINY MATURALNE W TERMINIE POPRAWKOWYM

pisemne - 21 sierpnia 2018 godz. 900

UWAGI:

1) Do egzaminu poprawkowego może zgłosić się zdający, który przystąpił do wszystkich zdeklarowanych do 7 lutego 2018r. przedmiotów obowiązkowych, żaden z nich nie został unieważniony i nie zdał tylko jednego egzaminu (obowiązkowego, pisemnego lub ustnego).

2) Pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu należy złożyć osobiście do dyrektora szkoły nie później niż 10 lipca 2018r. do godziny 1500 Zgłoszenie w serwisie OKE Poznań nastąpi wyłącznie na podstawie złożonego oświadczenia – nie można zgłosić w szkole egzaminu poprawkowego telefonicznie ani ustnie. Osoba  postronna (również rodzic) nie może wypełnić za zdającego oświadczenia – może jedynie złożyć do dyrektora dokument wypełniony i osobiście podpisany przez absolwenta.

3) Nie ma możliwości złożenia oświadczenia po ustalonym terminie.