JĘZYK NIEPODLEGŁEJ

Odpowiednie dać rzeczy słowo

Pod takim hasłem odbyła się już czwarta edycja Szkolnego Konkursu Poprawnościowego ZST wpisująca się swoją tematyką w obchody Stulecia Niepodległości. W językowych zmaganiach udział wzięli reprezentanci wszystkich klas. W tym roku bezkonkurencyjny okazał się Patryk Krempa z klasy IITMW, zaraz za nim uplasował się Michał Zborowski – uczeń tej samej klasy, zaś trzecie miejsce przypadło Marcie Salwerowicz z klasy ITLWB. Dnia 23 marca wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy nagrody książkowe. Ideą konkursu jest popularyzowanie kultury języka polskiego poprzez wyrabianie potrzeby starannego wypowiadania się zarówno w mowie, jak i piśmie. Dlatego nie zabrakło konkurencji wymagających znajomości składni, stylistyki oraz trudnych reguł polskiej ortografii i interpunkcji. Już dziś zapraszamy do kolejnych zmagań językowych!

Organizatorzy: Ewa Michalak i Roma Rypson-Goluda