PIERWSZA EDYCJA SZKOLENIA STRZELECKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS WOJSKOWYCH.

     W ramach udziału w „Pilotażowym Programie Wspierania Szkół Ponadgimanzjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych  Klas Mundurowych”, zrealizowano „Zadanie 13” polegające na przeprowadzeniu szkolenia strzeleckiego. W pierwszej edycji szkolenia wzięło udział 30 uczniów i 3 nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w szkoleniu to nasi mechanicy i logistycy z klas wojskowych, a z grona pedagogicznego przeszkoleni zostali nauczyciele ZST: Lucyna Hoffman, Krzysztof Rogowski i Łukasz Szerszenowicz, którzy pełnili jednocześnie rolę opiekunów. Szkolenie trwało 3 dni i zostało przeprowadzone przez stowarzyszenie CAMP – X na terenie strzelnicy w Babimoście. Dni szkoleniowe były wypełnione intensywnym szkoleniem, którego ukoronowaniem było strzelanie z broni bojowej. W pierwszym dniu szkoleniowym uczestnicy zostali zapoznani z warunkami bezpieczeństwa , ćwiczyli także budowę i obsługę  broni, a także przyjmowanie właściwych postaw strzeleckich. W kolejnych dniach najwięcej było strzelania - do najciekawszych należy zaliczyć: z karabinka AKM (w postawie stojącej, klęczącej i leżącej), strzelby Mosberg 500 i pistoletu Glock 17. Ciekawe były także zajęcia z taktyki zorganizowane w formie drużynowego pojedynku 4x4 w oparciu o repliki broni ASG. Po zajęciach typowo strzeleckich, w miejscu zakwaterowania realizowane były ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną szkolnych kadetów. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat poświadczający udział w szkoleniu i nabyte umiejętności. W listopadzie, kolejnych 30 naszych uczniów weźmie udział w drugiej edycji szkolenia.