JUBILEUSZ 100-LECIA TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ

Terenowe Organy Administracji Wojskowej świętowały jubileusz 100-lecia. Z tej okazji przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Wojskowych Komend Uzupełnień z Gorzowa, Zielonej Góry i Żagania spotkali się 19.10.2018r. w zielonogórskim teatrze na uroczystej zbiórce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych: Dyrektor oraz uczniowie z klasy 3TLWA, 2TLWB i 1TLWA.

Podczas przywitania gości  pułkownik Grzegorz Dyrka, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, podziękował naszej szkole za współpracę oraz pochwalił za dobrą organizację wizyty Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych MON Pana Waldemara Zubka. Wspomniał również o bardzo dobrym wrażeniu, jakie pozostawiło wykonanie musztry paradnej przez uczniów ZST. Ponadto wśród nagrodzonych gości znalazł się Dyrektor naszej szkoły Mariusz Kita, który otrzymał pamiątkowy medal z okazji 100-lecia Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

Podczas uroczystości została wygłoszona prelekcja na temat „Uzbrojenie Państwa Wielkopolskiego 1918-1919”, oraz przedstawiono pokaz „Barwa i broń” w wykonaniu Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości z Wolsztyna. W części rozrywkowej wystąpiła z koncertem Orkiestra Wojskowa z Żagania.

Zespół Szkół Technicznych dziękuje za zaproszenie na uroczystość obchodów jubileuszu oraz liczy na dalszą, owocną współpracę i rozwijanie działań z zakresu innowacji wojskowej.