ZST W ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.

W ramach porozumienia zawartego między Zespołem Szkół Technicznych a Elektrociepłownią „Zielona Góra” s.a., 6 października 2018 roku  wzięliśmy czynny udział w Dniu Otwartym w EC.
Nasi nauczyciele( p. R.Rypson-Goluda, p. A.Ciągło, p.J.Ciągło, p.M.Kita, p.K.Rogowski) oraz przedstawiciele klas  1 TLWA, 2 TE oraz 3 TLWA promowali szkołę podczas zwiedzania EC przez  liczną  grupę gości. Klasa 2 TE pomagała w sprawach organizacyjnych, klasy logistyczne roznosiły ulotki i rozmawiały ze wszystkimi zainteresowanymi kierunkami w naszej placówce. Grono nauczycielskie i uczniowie  zostali bardzo ciepło przyjęci przez wszystkich pracowników EC Zielona Góra. Jak co roku EC przygotowała ciekawą ofertę tj. zwiedzanie zakładu ( skorzystali nasi uczniowie  i nauczyciele – hitem była „stara turbina” oraz blok gazowo- parowy  „Marian”), zajęcia edukacyjne oraz gry i zabawy dla najmłodszych, kącik pierwszej pomocy, a także pyszny catering dla uczestników. Każdy kto przeszedł wszystkie wymagane punkty zwiedzania otrzymał torbę pełną  gadżetów.                                                                       

Materiał opracowała : A.Ciągło