WYSŁALIŚMY KARTKĘ BOHATEROM!

Młodzież naszej szkoły po raz trzeci włączyła się do akcji BohaterOn – włącz historię! Ten ogólnopolski projekt miał na celu upamiętnienie i uhonorowanie bohaterów Powstania Warszawskiego sprzed 74 laty. Akcja ruszyła 1 sierpnia i trwała do 2 października – tyle  dni toczyły się walki powstańców -  63 dni Powstania Warszawskiego i 63 dni akcji. Podczas lekcji języka polskiego uczniowie poznawali sylwetki powstańców, koleje ich losu, osobiste dramaty wpisane w trudną rzeczywistość drugiej wojny światowej. Na symbolicznych pocztówkach oraz on-line uczniowie mogli wyrazić swoje emocje, skierować słowa uznania do wybranych  uczestników walk w stolicy. Nie zabrakło osobistych opowieści związanych z przeżyciami krewnych, refleksji nad heroizmem Bohaterów, współczesnym pojmowaniem patriotyzmu. Dopełnieniem przedsięwzięcia była, przygotowana wspólnie z panią Sylwią Wiśniewską, wystawa o przebiegu zrywu  Polaków w 1944 roku.

Nie wolno zapominać, że pamięć o przeszłości buduje naszą teraźniejszość.

Ewa Michalak i Roma Rypson-Goluda