Lekcja koleżeńska w klasie 2 LWB

W dniu 24 września 2018 w klasie 2 LWB została przeprowadzona lekcja koleżeńska „Kopernik wraca do szkoły-wyjazd na kurs językowy na Maltę”. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dowiedzieli się kto i w jakim celu uczestniczył w projekcie. Mogli również zapoznać się z bogatą kulturą i historią Malty.  Uczniowie wzięli udział w  quizie o tym kraju, a zwycięska grupa zdobyła maksymalną ilość punktów. Pozostałe grupy również potrafiły wymienić lokalne atrakcje, zabytki i tradycje Malty. Pani Sylwia Wiśniewska jako jedna z  koordynatorek projektu opowiedziała pokrótce o projektach realizowanych w szkole dla uczniów i nauczycieli oraz o swoim wyjeździe na szkolenie  językowe do Dusseldorfu w Niemczech. Na koniec lekcji Pani Agnieszka Staniów bardzo ciekawie opowiedziała o wyjeździe nauczycieli do Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że lekcja rozbudziła ciekawość poznawczą, celowość podróżowania i chęć nauki języka angielskiego. Dziękuję wszystkim nauczycielom przybyłym na zajęcia.

                                                                                                                       Beata Jóźwiak